Norsk-Portugisisk oversettelse av drivstoff

Oversettelse av ordet drivstoff fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drivstoff på portugisisk

drivstoff
generellsubst. combustível [m]
  flyvningsubst. combustível [m], agente propulsor [m]
Synonymer for drivstoff
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Skjærbunkeren" var bare deres private kjælenavn på den vesle tankbåten i lommeformat som leverte drivstoff til nærmeste krets.
2.(NTBReuterAFP) Det indiske passasjerflyet som igår ble kapret av ytterliggående sikher sto imorges fortsatt på flyplassen i Dubai og har bedt om drivstoff, opplyser direktøren for flyselskapet Air India i Dubai.
3.De har bedt om at flyet skal bli fylt opp med drivstoff, opplyste en talsmann på flyplassen i Dubai.
4.Et av problemene med å benytte metanol som drivstoff, er at drivstofftanken må gjøres betydelig større for at bilen skal ha samme aksjonsradius som idag.
5.I visse tidsrom vil det bli forbudt å selge drivstoff til privatbiler og lystfartøyer.
6.I året som gikk har vi bl.a. delegert en del av budsjettansvaret for arbeidstid og drivstoff til sjefene for de enkelte fartøyer og enheter.
7.Men før metanolen får sitt gjennombrudd som drivstoff, må såvel bensin som autogas (LPG) utspille sin rolle.
8.Under forhandlingene med de pakistanske myndighetene ga de uttrykk for at de ville drepe en passasjer hvert 15. minutt hvis de ikke fikk mer drivstoff til flyet, sier Tone Bleie, lettet over å ha blitt sluppet ut sammen med Ragnhild Lund.
9.35 000 liter drivstoff og 200 tonn ammunisjon er ført frem til styrkene i Brigaden som er spredt omkring i området det siste døgnet.
10.90 norske sivile arbeider direkte for britene, leieutgiftene til transport i Norge løper opp i vel to millioner kroner og det kjøpes drivstoff for vel fire millioner kroner.
11.Alt dette er naturligvis særdeles viktig, men ved nærmere analyse vil man finne at det er god sammenheng mellom antallet divisjoner og de øvrige svakheter (stridsvogner, kampfly, ammunisjon, drivstoff) som bekymrer NATOs sjefer.
12.Amerikansk lov påbyr inspeksjon på stedet for å hindre militær bruk av gjenforedlet kjernefysisk drivstoff fra amerikanskbygde reaktorer.
13.Antennene på" Challenger" må demonteres før astronautene Kathy Sullivan og David Leestma kan begi seg ut i rommet for å teste teknikker for efterfylling av drivstoff på satellitter.
14.Av viktige utviklingsprosjekter som ble utført ifjor, kan nevnes anvendelse av roboter, produktutvikling, bruk av mikroprosessorer i produkter, utdannelse i nyetablering, forsøk med metanol som drivstoff for biler og støybekjempelse offshore.
15.Begrunnelsen for at det nå trengs to helikoptere for å gjennomføre en slik aksjon, er at man ved leting i så store høyder må fly med lite drivstoff i tankene.
16.Bilene blir stadig sterkere, raskere, sikrere og mindre tørste på drivstoff.
17.Blant annet vurderer Petronas å bygge en egen fabrikk for kompressering av naturgass slik at den kan benyttes som drivstoff for biler og en voksende stall av motorsykler.
18.Blant eksperter har det lenge vært diskutert hva slags drivstoff de sovjetiske rakettene av typen Serb er utstyrt med, om det er fast drivstoff eller det gammeldagse systemet med flytende drivstoff.
19.Da begynner kroppen å gå tom for drivstoff, dvs. karbohydrater og muskelglykogen.
20.Da flyveren på det lille Huges 50helikopteret med minst to personer ombord oppdaget at det var svært lite drivstoff igjen på tanken, valgte han å foreta en kontrollert" nødlanding" i stedet for å risikere en ukontrollert nødlanding i Oslofjorden.
21.De er i en periode hvor de skal vokse og utvikle seg, men får hverken drivstoff eller byggestener.
22.De samme fly trafikkerer Fornebu og de forbrenner den samme type drivstoff.
23.De vil protestere mot COBavtalen som gir amerikanske fly forsyningsmulighet for drivstoff, ammunisjon og annet materiell fra norske flyplasser i en krisesituasjon.
24.Den amerikanske popkunstens seiersgang med vulgariteten som drivstoff, gjorde kål på restene av den kultiverte estetikk som ledsaget modernismen.
25.Dermed har selskapet Kings Bay fått den nødvendige garanti for at oljetankene i NYÅlesund blir fylt opp en av de nærmeste dager - og rekeflåten som har behov for drivstoff, kan bunkre i NyÅlesund.
26.Det ankom Bahrain tre timer senere, fylte drivstoff og dro videre til Cairo.
27.Det dreier seg om alt fra detaljregler for hvordan depoter skal bygges, valg av materiale, tetthet mellom depotene og typer og mengder av ammunisjon og drivstoff som kan lagres på det enkelte sted og hva som kan lagres sammen.
28.Det ene helikopteret som skal fly høyest, trenger det andre som en fremskutt base for stadig efterfylling av drivstoff.
29.Det er begynt å lekke drivstoff fra det franske tankskipet Mont Louis som sank i Den engelske kanal lørdag med 250 tonn radioaktiv gass om bord, opplyser belgiske myndigheter.
30.Det er fremkommet eksempler på at oljeselskapene har fylt drivstoff på private lystbåter.
Dine siste søk