Norsk-Portugisisk oversettelse av egenskap

Oversettelse av ordet egenskap fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

egenskap på portugisisk

egenskap
kvalitetsubst. propriedade [f]
  personsubst. capacidade [f], função [f], papel [m], qualidade [f], traço [m], característica [f]
Synonymer for egenskap
Avledede ord av egenskap
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I egenskap av markedsdirektør i Star Tour lokker hun bortimot 150 000 nordmenn til å dra på charterferie dette året.
2.Patologisk løgner" var et stempel som ble satt på ham ; kanskje ingen dårlig egenskap for mannen som snart skulle bli massenes yndlingsforfatter.
3.Både arrangøren og jeg ser min deltagelse som naturlig i egenskap av prest og indremisjonsvenn.
4.Da besøkte han stedet i egenskap av leder for den FNanerkjente frigjøringsorganisasjon i Namibia, og vi føler at det er en klar sammenheng mellom den kamp SWAPO fører og det arbeide biskop Tutu gjør for å bekjempe rasediskrimineringen, fremholder Pedersen.
5.Det er en god egenskap å vinne når man ikke spiller bra, sier Herlovsen.
6.Det er snakk om forskjellige kjemikalier som alle har den egenskap at en del fester seg til vannet, en del til oljen, slik at oljen løser seg opp og blandes i vannet.
7.Det er svært betenkelig at formannen for det råd som skal trekke opp retningslinjer for firmaer eller enkeltpersoner som vil bygge og som er med på å vedta straffereaksjoner dersom påleggene ikke blir fulgt, nå i egenskap av ansvarshavende for et fabrikkbygg setter i gang arbeider uten byggetillatelse.
8.Efter et langt innlegg som jeg skulle oppsummere i egenskap av leder, måtte jeg bare si at jeg ikke hadde forstått hva vedkommende hadde sagt.
9.Fabelaktig morsomt, bedyrer Fred Nøddelund og Stein MonnIversen som står bak det hele i egenskap av" The English Theatre".
10.Feilen ved vårt samfunn er at det ikke tror på menneskenes egenskap til å vite hva som er best for en selv.
11.Hans beste egenskap er at han får motstanderne ut av balanse.
12.Her har jeg da vært aktiv pressemann i praktisk talt hele det tidsrom forfatteren behandler, og i den egenskap hatt anledning til å snuse en god del på det samfunn som omgir oss - men det bildet kjenner jeg ikke !
13.Hvilken egenskap ved deg selv har hatt størst betydning for deg i din yrkeskarriere ?
14.Hvis det dreier seg om dokumenter og brev som Quisling har undertegnet i egenskap av offentlig person - statsråd eller regjeringssjef - er det efter loven helt klart at det er offentlig eiendom.
15.I egenskap av interesseorganisasjon for funksjonshemmede er det vår plikt å gjøre oppmerksom på dette.
16.Ja, så kjører vi da, sier Thingelstad lett, han sitter trygt fastspent ved siden av og har påtatt seg å lose Aftenpostens feilutsendte gjennom løypene i egenskap av undervisningsleder i NAF.
17.Men det er ikke en negativ egenskap, sier han.
18.Saken dreier seg bestemt ikke bare om informasjoner om superflyet Tornado, som KGBagenten hadde tilgang til i egenskap av mangeårig avdelingsleder i flykonsernet MesserschmittBülkowBlohm (MBB), sier et sosialdemokratisk medlem av komiteen.
19.24åringen har iallfall en egenskap som er gull verdt.
20.27 personer er klare for skiVM i Seefeld i januar. riktignok er bare to av disse aktive, nemlig Berit Aunli og Oddvar Brå, som i egenskap av tittelforsvarer allerede har vært klarert i drøye halvannet år.
21.Aftenposten, som i egenskap av abonnementsavis sjelden påvirkes opplagsmessig av enkeltsaker, hadde da en stigning på mellom 10 og 20 prosent i løssalget i de store byene.
22.Aktørenes rekke var like lang som deres prestasjoner var gode, enten de opptrådte som solister eller i egenskap av orkestermedlemmer.
23.Alunskifer har den egenskap at når den kommer i kontakt med surstoff, noe den gjør når grunnvannet synker, begynner den å forvitre og ese ut.
24.Andreotti fikk klart flertall ved alle tre avstemningene blant de tilstedeværende senatorer og deputerte som satt sammen i felles seanse, i egenskap av en parlamentarisk" domstol" fredag.
25.Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer, dvs. oljer og fettstoffer fra dyre og planteriket, har den egenskap at når de suges opp av et porøst materiale (papir, stoff e.l.), starter en prosess som kalles oksydasjon.
26.Applaus ble det igjen da en eldre dame fulgte opp med å fortelle at hun som i egenskap av aksjonær i nevnte bank hadde tatt initiativet til en slik bevertning.
27.Asbjørn Eide var i egenskap av Underkommisjonsdelegat valgt inn som formann for den nyopprettede Arbeidsgruppen for urbefolkninger i FNsystemet.
28.Avfallsproduktet rekeskall inneholder komponenter som har en utrolig evne til å binde tungmetaller - en egenskap som gjør det mulig å bruke rekeskall til rensing av kjølevannet i atomkraftverk.
29.Avgjørelsen har Bjarne Hansen tatt i egenskap av fungerende sogneprest mens Willi Garvi har ferie, og han har ikke forelagt hverken sognepresten eller menighetsrådet avgjørelsen.
30.Bjerke fastslår at Norol i egenskap av medeier har gått inn for Statoils planer om utvidelse og oppgradering av Mongstadraffineriet, men han understreker at selskapet ennå ikke har tatt standpunkt til hvilken andel det ønsker i et modernisert raffineri.
Dine siste søk