Norsk-Portugisisk oversettelse av estetisk

Oversettelse av ordet estetisk fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

estetisk på portugisisk

estetisk
kunstadjektiv estético, artístico, de bom gosto
Synonymer for estetisk
Avledede ord av estetisk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Granholtet ved middagstid" var en estetisk opplevelse med alt det storslagne en revyballett innebærer og samtidig så grunnfestet norsk.
2.Bøker er for meg ganske enkelt en estetisk nydelse.
3.Denne veiløsning avskjærer Tyveholmen fra byen og skaper en trafikkløsning som funksjonelt og estetisk for Nyland ikke kan aksepteres, fremgår det av en redegjørelse som nå er forelagt kommunens administrasjon.
4.Det som er viktig, er å få vekket interessen for at matematikk kan være vakkert, fint nesten estetisk.
5.Før vi utplasserer nye sykkelstativer, må vi finne frem til en egnet type som tilfredsstiller både kravene til praktisk bruk, muligheter for renhold og estetisk utforming, sier Johne.
6.Alle Christos prosjekter har et estetisk element i seg, i tillegg til de man kan finne av politisk, økologisk og sosiologisk karakter.
7.At kunstnere som Duchamp, Ernst, Magritte og Klee fant nye visuelle utrykksformer for sine opplevelser av frustrasjon og utviklingspessimisme, kan umulig brukes mot dem som belegg for at de i realiteten hyldet" troen på estetisk fremskritt", hva det nu måtte ligge i et slikt begrep anvendt på billedkunst.
8.Berry Bingel, Camera Press Oljevirksomheten - en industri som man skulle tro dannet et miljø med svært liten estetisk appell - har nå gitt inspirasjon til sin egen kunstneriske uttrykksform.
9.Blant de nonfigurative arbeider brer B. Schultzes stemningsfantasier seg utover i et organisk voksende og estetisk tiltalende formsprog.
10.De vil helst designe og produsere den selv og dernest ha full historisk, estetisk, og ernæringsmessig oversikt over hva den måtte brukes til.
11.Den frihet i foredrag og billeddannelse man fornemmer, er ikke spontan, men styrt av en estetisk sans og basert på et underliggende spill av diagonaler, flatedimensjonering, etc.
12.Den har en sober estetisk verdi, med oppfinnsomme og artige poenger, helt ut i titelangivelsene, som" Yin, Yang & Jung" (Carl Gustav).
13.Den norske representant, maleren Bendik Riis, ville gått naturlig inn i dette selskap med sine drømmebilder og psykiatriske skrekkerfaringer av sterkt vekslende kvalitet, også han uhemmet av estetisk konvensjon.
14.Det er blant annet fordi en offentlig byggesak er blitt så omfattende, så kompleks, at det profesjonelle grepet på interiørbehandlingen gir uttelling i et økonomisk riktig og funksjonelt / estetisk gjennomarbeidet resultat.
15.Det er denne frie disponeringen over hele tradisjonen og over et hvilket som helst estetisk materiale som utgjør kjernen i den postmoderne estetiske erfaring.
16.Det er denne tanke om fremadskridende utvikling, om ett estetisk formnivå som det mest avanserte, og som angir en rekke forbud man må holde seg til for å holde tritt med utviklingen - som med den postmoderne kunsten synes å være opphørt.
17.Det er lett å bidra til estetisk forurensning med mistrivsel til følge, noe som igjen skaper problemer og sykdom.
18.Det kan være en estetisk nytelse å bare holde den i hånden.
19.Det møter et estetisk behov, men rører meg knapt.
20.Det røde treet, den blå piken, musikken, bevegelsene, alt smeltes sammen til en estetisk opplevelse.
21.Det skapende element ligger implistitt hele veien fordi drama er et estetisk fag med krav til fantasi, form, rytme, symbolbruk.
22.Edelløvskogen skaper variasjon i landskapet, også i en monoton granskog, og har derfor stor estetisk verdi.
23.Edelløvskogene er viktige landskapselementer av betydning både estetisk, rekreasjonsmessig og for undervisning og naturvidenskap.
24.En estetisk nydelse, en opplevelse hvor bildene er som sakte film, lotusblomsten fotografert i momenter av sin utfoldelse og satt i bevegelse av lyset i filmfremviseren.
25.En nyvunnen frihet til å velge materialer og uttrykksformer kan ikke og skal ikke gi estetisk fullgode resultater - i første omgang.
26.For under et virkelig festmåltid skal maten ikke bare stille sulten, men bør også være en estetisk nytelse, noe mer enn bare det med smaken.
27.Fordi han savner estetisk sans og intellektuell kraft.
28.Fortetting må kunne skje på frivillig basis efter estetisk akseptable planer.
29.Han viser et totalt kroppsuttrykk hvor hver eneste muskel er med i en estetisk talende dans.
30.Helt siden de to miljøtro, velproporsjonerte gamle hjørnegårder (nr. 33 i øst og 45 i vest) gikk tapt i forrige sekel har tusener av hensovede og gjenlevende estetisk interesserte gledet seg til den forutsatte, relevante løsning.
Dine siste søk