Norsk-Portugisisk oversettelse av falle fra

Oversettelse av ordet falle fra fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

falle fra på portugisisk

falle fra
generellverb apostatar
  militærskverb passar para o lado do inimigo
  politikkverb desertar
  svikeverb renegar, desertar
Anagram av falle fra
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Prisen for en mer effektiv konkurranse i kredittmarkedet er at noen vil falle fra, sa Presthus.
2.Tradisjonelt har Norge hatt en tendens til å falle fra i den andre sesongen i slike kvalifiseringskamper.
3.Alvorlig bekymret blir han bare når det blir reist spørsmål om hva som vil skje i det øyeblikk Walter Mondale skulle falle fra og hans kone må overta som president.
4.DET er en gammel sannhet at det ikke er mennesket gitt å telle sine dager, og en ung person kan falle fra like raskt som en aldrende.
5.DET har betydning langt utenfor Indias egne grenser hvorvidt dette riket med en syvendedel av Jordens befolkning makter å opprettholde nasjonal enhet, eller om det skulle falle fra hverandre i innbyrdes stridende bestanddeler.
6.Da de første medlemmene begynte å trekke på årene og falle fra, og en ny tid meldte seg til sjøs og slo noe av bunnen ut av den gamle sjømannskulturen.
7.Det er gjerne vanlig at mannen tegner livsforsikring i tilfelle han som forsørger skulle falle fra.
8.Det kommer av at de frittstående leger ville være henvist til å leve utelukkende av pasientenes honorarinnbetalinger siden refusjonen fra folketrygden ville falle fra 65 pst. til 0.
9.Dette såkalte Taihoriket begynte å falle fra hverandre fra ca. 800 e. Kr. Private gods eller shoen oppsto i økende grad ute i provinsene eid av lokale adelsmenn eller klostre.
10.Efter erfaringer fra utlandet vet vi at en god del av disse vil falle fra i løpet av et driftsår, faktisk så mange at det er vanlig å regne med en inntektsreduksjon på minst 20 pst. fra det som ville blitt oppnådd ved konstant fulltegning.
11.Ekspertise gir uttrykk for at leverandører vil falle fra efter hvert som konkurransen skjerpes - uten at dette vil gå ut over forbrukerne.
12.Ellers består forsikringsdelen av produktet av en uførhetsforsikring som dekker innskuddene ved varig sykdom, en livsforsikring som sikrer de efterlatte en pensjon i fem år, hvis man skulle falle fra før vanlig pensjonsalder, og en pensjonsforsikring fra fylte 67 til 77 år.
13.Han kan komme til å bli den første leder i SovjetUnionens historie som er født efter revolusjonen, dersom politibyråets gamle menn har innsett at det er uholdbart å velge en av de gamle som når som helst kan falle fra og føre SovjetUnionen fra lederkrise til lederkrise.
14.Hvis en av ektefellene skulle falle fra i låneperioden, vil Uni utbetale hele lånebeløpet.
15.Idealistene og kjøkkenbenkoperatørene vil fortsatt falle fra.
16.Ifølge teorien skal en negativ Wboson falle fra hverandre i en meget energirik elektron og en ditto neutrino, mens en positiv Wboson produserer en positron (elektronens positive antipartikkel) og en neutrino.
17.Offisielt er Stevens nå 78 år gammel, men mange regner med at han er godt oppe i 80årene, og det fryktes at landet kan falle fra hverandre når han faller fra.
18.Om den biologiske mor eller far i et slikt forhold skulle falle fra idag, har den gjenlevende" sosiale" forelder ingen juridisk rett til å overta omsorgen for barnet, uansett hvor mye dette enn ville være til beste for barnet !
19.Prisstigningen ventes å falle fra 6,5 prosent i 1984 til 6,0 prosent neste år, fremgår det av organisasjonens siste halvårsrapport.
20.Rekkene ville falle fra hverandre ved det første forsøk.
21.Satsingen på boligmarkedet skjer i en periode hvor det er tegn til at andre byggherrer ser ut til å falle fra på grunn av markedssituasjonen.
22.Selv om den kinesiske toppledelsen skulle falle fra i morgen, er deres politikk blitt så konsolidert, at det skal bli meget vanskelig å gjennomføre endringer som vil få negative virkninger i Hongkong.
23.Selv om jurister gjerne pleier nå en respektabel alder, er det likevel grunn til å tro at de eldre herrer kommer til å falle fra om ikke så altfor lenge.
24.Skulle Mondale bli USAs neste president, vil han stå overfor det problem at han i første omgang trolig bare kan erstatte de mer eller mindre liberale dommere som står for tur til å falle fra.
25.Slik som mennesket kan degenerere og falle fra sitt vesen, kan også samfunnet gå i oppløsning.
26.Stillingen kan derfor komme til å falle fra hverandre i den nye ansvarsdelingen mellom fylke og kommune.
27.Ungdommen strømmer til og koster i vei - for så å falle fra igjen.
28.Uten en sterk motivering ville de falle fra.
29.Våre elever har veldig mye å gjøre, men jeg tror ikke noen kommer til å falle fra.
30.Blant de tiltak befolkningen foreslår for å opprettholde den gjenværende bosetningen i Marka, er å tilby familiene trygge husleiekontrakter som sikrer at folk får bli boende, selv om ett av familiemedlemmene skulle falle fra.
Dine siste søk