Norsk-Portugisisk oversettelse av flette

Oversettelse av ordet flette fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flette på portugisisk

flette
hårsubst. trança [f]
  nesteverb fazer, construir
  repverb trançar, enroscar, torcer
  hårverb trançar, fazer trança
  materialeverb tecer
Synonymer for flette
Avledede ord av flette
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Flette i nakken er ikke forenlig med et tillitvekkende og profesjonelt utseende, sier postmester Harald Utne i Bodø til Nordlands Framtid.
2.Det har vakt oppsikt at postmesteren truet med å si opp en 17 år gammel gutt som var lørdags og ferievikar i skranken på Bodø postkontor fordi gutten har en flette i nakken.
3.Et halmstrå vi ikke bare klynger oss til, men faktisk finner tid til å flette former av.
4.I dag falt vi for Kari, lys og blåøyd med tykk flette i nakken, hjertesmykke, en øredobb og hvite espadriller på bena.
5.Israelmisjonens teologiske nevnd er nå bedt om å vurdere alle prekentekstene i Den norske kirke for å se hvor en naturlig kan flette inn israelmisjon.
6.Lang flette bak satt på siden av nakken.
7.MOSKVA dempet sin vrede ved å flette kritikken inn i en noe tidlig jubileumsartikkel om de norsksovjetiske diplomatiske forbindelser.
8.Når tyskerne skal gi hverandre komplimenter er det ingenting de liker bedre enn å flette inn adjektivet" engelsk" som står for stil, form og humor.
9.Presidentskapet begrunner sin refselse med at det er en økende tendens til å flette inn relativt omstendelige begrunnelser i spørsmålene som stilles i spørretimen.
10.På Fløyen rusket vinden lett i dronningens lange flette, mens enkelte solstreif sørget for at gjestene fikk en kongelig utsikt over byen mellom de syv fjell.
11.DEN virkelig avanserte i dette sosiale spillet vil tilfeldig befinne seg i nærheten av den utkårede og naturlig flette inn en kommentar dersom vedkommende befinner seg i en samtalesituasjon.
12.Munker og eneboere levde av å flette kurver.
13.Noen ledige minutter på LOkongressens tredje dag hvor man på tre minutter skal si noe om forslag nr. 1904 og flette inn litt om hjertesaker også.
14.På en nærmest genial måte utnytter Mahler elementer fra folkelige musikkformer og den romantiske symfonitradisjon, for så ved hjelp av en viruos orkestrasjonskunst og en overlegen håndverkskunnskap å flette dem sammen til en monumental form og tankeverden.
15.Samt jakte på Pavarottier og flette Festspillfrynser.
16.Står man derimot overfor et hyggelig resultat, bør man passe på å flette inn slike forsterkende formuleringer som" vitenskapelige metoder" og" et anerkjent institutt".
Dine siste søk