Norsk-Portugisisk oversettelse av forbanne

Oversettelse av ordet forbanne fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forbanne på portugisisk

forbanne
religionverb anatematizar
  personverb xingar, amaldiçoar
Avledede ord av forbanne
Fler eksempler
1.Heller tenne et lys, enn å forbanne mørket", heter et indisk visdomsord.
2.Min rene hensikt er naturligvis å få mine landsmenn til å forbanne og sverte vinteren som best de kan.
3.Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.
4.Skolesjefen i Oslo henviste engang til et kinesisk visdomsord om at det er bedre å tenne et lys istedenfor å forbanne mørket.
Liknende ord

 
 

forbanne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forbanneforbannendeforbannet
Indikativ
1. Presens
jegforbanner
duforbanner
hanforbanner
viforbanner
dereforbanner
deforbanner
8. Presens perfektum
jeghar forbannet
duhar forbannet
hanhar forbannet
vihar forbannet
derehar forbannet
dehar forbannet
2. Preteritum (Fortid)
jegforbannet
duforbannet
hanforbannet
viforbannet
dereforbannet
deforbannet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forbannet
duhadde forbannet
hanhadde forbannet
vihadde forbannet
derehadde forbannet
dehadde forbannet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forbanne
duvil/skal forbanne
hanvil/skal forbanne
vivil/skal forbanne
derevil/skal forbanne
devil/skal forbanne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forbannet
duvil/skal ha forbannet
hanvil/skal ha forbannet
vivil/skal ha forbannet
derevil/skal ha forbannet
devil/skal ha forbannet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forbanne
duville/skulle forbanne
hanville/skulle forbanne
viville/skulle forbanne
dereville/skulle forbanne
deville/skulle forbanne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forbannet
duville/skulle ha forbannet
hanville/skulle ha forbannet
viville/skulle ha forbannet
dereville/skulle ha forbannet
deville/skulle ha forbannet
Imperativ
Bekreftende
duforbann
viLa oss forbanne
dereforbann
Nektende
duikke forbann! (forbann ikke)
dereikke forbann! (forbann ikke)
Dine siste søk