Norsk-Portugisisk oversettelse av forvarsle

Oversettelse av ordet forvarsle fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forvarsle på portugisisk

forvarsle
generellverb prevenir, avisar
  politiverb avisar, prevenir
Anagram av forvarsle
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter det Aftenposten har grunn til å tro, kan årsaken til det N.A.F. oppfatter som en ubalansert og politisert dagsnyttmelding ha sin årsak i kommunikasjonssvikt mellom NORAD og N.A.F. efter at den portugisiske arbeidsgiverforeningen uten forvarsle trakk seg fra prosjektet.
Dine siste søk