Norsk-Portugisisk oversettelse av frigi

Oversettelse av ordet frigi fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

frigi på portugisisk

frigi
slaveriverb alforriar, libertar
  frihetverb liberar, libertar, soltar
  fangeverb pôr em liberdade, libertar, soltar
  dyrverb soltar, libertar
Synonymer for frigi
Avledede ord av frigi
Fler eksempler
1.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
2.Det er myndighetene i landet som nekter å frigi matvarene, opplyser katastrofeleder Arvid Ofstad i Kirkens Nødhjelp til Aftenposten.
3.Det undrer meg forresten at man ikke forlanger mer enn en kvart million for å frigi en millionærdatter, fortsatte Jørgensen.
4.Gjennom et ordnet parkeringsopplegg med parkeringshus kan vi frigi gategrunn til kjøring eller gågater.
5.Prinsipielt synes jeg det ikke bør være noe i veien for å frigi dokumentene for offentligheten.
6.Amsterdams myndigheter har nå løpt denne linje helt ut ved delvis å frigi heroin til misbrukere.
7.Antagelig vil dette komme klarere til syne i de interne dokumentene Handelsdepartementet varsler å ville frigi i neste uke.
8.De dokumentene handelsminister Asbjørn Haugstvedt nå har sagt seg villig til å frigi, har vært forsøkt krevet utlevert flere ganger tidligere, senest av Aftenposten i januar i år.
9.Den israelske regjering avviste søndag en henstilling fra tidligere forsvarsminister Ariel Sharon om å frigi klassifiserte dokumenter vedrørende massakren i de to palestinske flyktningeleirene Sabra og Chatilla i Libanon.
10.Derfor mener vi det er bedre å sløyfe hele kontrollen, og frigi politifolk til andre oppgaver, opplyser Sterling Airways kontor på Gardermoen.
11.Det er ventet at libyske myndigheter idag vil frigi liket av en norsk sjømann som døde mens skipet lå i Tripoli.
12.Det viktigste er imidlertid at en omlegging av narkotikapolitikken vil frigi ressurser som kan settes inn i forebyggende arbeide, omsorgs og behandlingstiltak, eftervern, rehabilitering, arbeidstrening og attføring.
13.Det vil frigi leiligheter og hus for familier som trenger mer plass.
14.Det vil også frigi nok kraft i Mo i Rana til å drive et ferrolegeringsverk.
15.EFparlamentet vedtok onsdag å frigi beløp som er holdt tilbake på EFs budsjett for 1983 ca. fem milliarder kroner til Storbritannia og 1,4 milliarder til VestTyskland.
16.Efter at kaprerne hadde bestemt seg for å frigi oss, gikk det også greit å få passene tilbake.
17.En ny prosess vil kunne frigi minst 600 millioner av disse, trolig mer.
18.FIS langrennskomite med Ivar Formo som formann, har med 8 mot 4 stemmer gått inn for å frigi hele løypa for skøytetak.
19.Flykaprerne, som man tror er libanesere, ga opp da den franske regjering avslo å frigi fem personer som er fengslet i Frankrike for et mordforsøk på Shahpour Bakhtiar den siste statsministeren til sjahen av Iran.
20.Forbrukerrådet ber Helsedirektøren frigi Felleskatalogen for vanlig salg.
21.Frigi Rune Berg til siviltjeneste.
22.Første byggetrinn alene ville ikke gitt muligheter for å frigi alle de arealer som i dag er i bruk.
23.Garantisummen som er krevet for å frigi det norske skipet" Germa Lionel", som ligger i arrest i Tripoli, er ennå ikke blitt gjort kjent for skipets eier Alf Mohn Skipsrederi.
24.Goldwater har forgjeves bedt Reagan om å nøye seg med de 21 raketter det allerede er bevilget penger til, i håp om at kongressflertallet vil frigi midlene, mot at Reagan nøyer seg med det.
25.Han har liten tro på at Røste vil frigi de tre til en kamp i" Best i byn".
26.Han nektet imidlertid å godta betegnelsen" politiske fanger" eller si nøyaktig hvor mange av dem regjeringen hans vil frigi.
27.Handelsdepartementet vil ikke frigi dokumenter som omhandler Anders Jahres" hjemkjøp" av utenlandsregistrerte tankskip i midten av 1950årene.
28.Heller ikke vil man frigi dokumenter om Bulls Tankrederis innkjøp i det Liberiaregistrerte tankskipet" Indotank" i 1971.
29.I et forsøk på å legge forholdene best mulig til rette for bedre egenomsorg, har Helsedirektoratet vedtatt å frigi hydrocortisonsalve fra reseptplikt.
30.Igår rettet FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar en innstendig henstilling til kaprerne om å frigi gislene, umiddelbart.
Liknende ord

 
 

frigi som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) frigifrigiendefrigitt
Indikativ
1. Presens
jegfrigir
dufrigir
hanfrigir
vifrigir
derefrigir
defrigir
8. Presens perfektum
jeghar frigitt
duhar frigitt
hanhar frigitt
vihar frigitt
derehar frigitt
dehar frigitt
2. Preteritum (Fortid)
jegfrigav
dufrigav
hanfrigav
vifrigav
derefrigav
defrigav
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde frigitt
duhadde frigitt
hanhadde frigitt
vihadde frigitt
derehadde frigitt
dehadde frigitt
4a. Presens futurum
jegvil/skal frigi
duvil/skal frigi
hanvil/skal frigi
vivil/skal frigi
derevil/skal frigi
devil/skal frigi
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha frigitt
duvil/skal ha frigitt
hanvil/skal ha frigitt
vivil/skal ha frigitt
derevil/skal ha frigitt
devil/skal ha frigitt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle frigi
duville/skulle frigi
hanville/skulle frigi
viville/skulle frigi
dereville/skulle frigi
deville/skulle frigi
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha frigitt
duville/skulle ha frigitt
hanville/skulle ha frigitt
viville/skulle ha frigitt
dereville/skulle ha frigitt
deville/skulle ha frigitt
Imperativ
Bekreftende
dufrigi
viLa oss frigi
derefrigi
Nektende
duikke frigi! (frigi ikke)
dereikke frigi! (frigi ikke)
Dine siste søk