Norsk-Portugisisk oversettelse av gå sammen

Oversettelse av ordet gå sammen fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gå sammen på portugisisk

gå sammen
veierverb encontrar-se, cruzar-se
  fargerverb harmonizar, combinar
  emneverb misturar-se
  foretakverb coligar, unir, fundir, associar
Avledede ord av gå sammen
Eksempler med oversettelse
Denne jenta bor sammen med oss fra fødselen av.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(NTBs korrespondent Bjarne Lønborg) VestTyskland og Tsjekkoslovakia skal gå sammen om å bekjempe luftforurensningen.
2.Det er denne fornyelsesprosessen vi vil gå sammen med industrien om, sa han.
3.Det er efter min mening Statens oppgave å ta vare på vår kulturarv, men jeg kan godt tenke meg at Kirken og Riksantikvaren kan gå sammen om å gjøre noe for å få et bedre økonomisk grunnlag for de restaureringsarbeider som gjøres, sier biskop Georg Hille (bildet).
4.Det er opp til Østlandsmeieriene selv å bestemme om de vil gå sammen i det vedtatte storselskapet, sa landbruksminister Finn T. Isaksen i spørretimen i Stortinget idag.
5.Det skorter øyensynlig på administrativ og politisk vilje når kommunen og fylket ikke kan gå sammen om å finne en løsning.
6.Er det tøft å gå sammen med så mange kjekke fotballgutter ?
7.I forskjellige saker kan ulike kombinasjoner av EFland gå sammen om prosjekter, og da kan det også komme på tale å trekke inn andre,ikkemedlemsland, sa han og nevnte spesielt de andre skandinaviske land.
8.Jeg håper freelanceartister og plateprodusenter kan gå sammen om møtet, som bør holdes i nærmeste fremtid.
9.Kunne det bli aktuelt at dere slo dere sammen med kabelselskaper andre steder i landet for å gå sammen om rettighetene for Norge ?
10.La oss gå sammen om å satse på våre bysamfunn, slik at de igjen kan bli livskraftige sentra for sine innbyggere og sin industri.
11.Men det er vel ikke nødvendig å oppfordre" en eller annen" om å donere apparatet, det kan da vi blodgivere selv gå sammen om - kan man gi det ene, så kan man gi det andre, mener hun.
12.Nordisk Råd kommer ikke lenger enn hva samtlige av de fem lands regjeringer er villig til å gå sammen om.
13.Og selv om veien frem til frihetens lovede land for SydAfrikas sorte ennå kan bli tung og hård, så er den en menneskehetens vei som vi skal prøve å gå sammen i en troens visshet om at" we shall overcome !".
14.Vi er åtte stykker som skal gå sammen.
15.Vi skal gå sammen med Utenriksdepartementet og Norges Eksportråd om å selge Norge som turistland.
16.Arbeidet i FNs miljøvernorganisasjon (NEP) for å få de industrialiserte land til å gå sammen i en konvensjon for beskyttelse av ozonlaget, startet i 1980 / 81.
17.Bakgrunnen for at tre av de lutherske kirkene i USA har bedt om dette er at de i 1988 planlegger å gå sammen i en felles kirke, som vil få rundt 5,5 millioner medlemmer.
18.Bankens styreformann og adm. direktør, svensken Staffan Gadd, opplyser til tidsskriftet Veckans Affärer at banken er interessert i å gå sammen med en innenlandsk partner.
19.Bestefar punget gladelig ut og var lykkelig for at hans barnebarn ikke ble skadet i overfallet, men anbefaler andre unge piker å gå sammen med venner når de er ute og handler.
20.Burde ikke hele det norske kristenfolk, med bispekollegiet i spissen gå sammen om en så landsomfattende aksjon ?
21.Både kvinner og menn må gå sammen om å løse disse problemene.
22.De andre bilorganisasjonene er imidlertid ikke innstilt på å gå sammen med NAF denne gangen.
23.De ansatte ved Stabburets produksjonsanlegg har stilt seg avvisende til å gå sammen med Nora.
24.De fleste kan være enig i at ozonlaget er godt å ha som beskyttelse mot skadelige solstråler, og at dette er god nok grunn til å gå sammen om en internasjonal konvensjon til beskyttelse av ozonlaget.
25.De fremmøtte er velkomne til å gå sammen i interessegrupper efterpå for å få svar på sine spørsmål.
26.De nordiske land har i en årrekke arbeidet for at de skal gå sammen i en organisasjon, i første omgang på europeisk plan.
27.De sentrale politimyndigheter i Norden samarbeider stadig tettere på Tørdals fagområde, og neste år skal det vurderes om Norden bør gå sammen om et opplæringsprosjekt for EDBkriminalitet.
28.Den kortvarige koalisjonsregjering fikk allikevel stor betydning, fordi den overkom alle tidligere vanskeligheter med å forene de borgerlige partier og demonstrere overfor velgerne at de kunne gå sammen i regjering.
29.Den sovjetiske partisjefen Konstantin Tsjernenko fremholdt igår overfor fransiskanermunker som var på besøk i Moskva at kommunister og katolikker bør gå sammen for å kjempe for fred selv om de forfekter ulike trosretninger.
30.Der er bedriftene flinkere til å gå sammen om en presentasjon av design og dra" lasset" sammen.
Dine siste søk