Norsk-Portugisisk oversettelse av hamre ut

Oversettelse av ordet hamre ut fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hamre ut på portugisisk

hamre ut
mekaniskverb aplanar
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Derfor er det beklagelig at heller ikke Regjeringens sikkerhetspolitikere har klart å fokusere de militære problemer og hamre ut en plattform for å vinne den nordiske sonedebatten.
2.Kinnock hadde mer enn nok med å hamre ut kompromissforslag med toneangivende fagforeningsbosser, som morgenen efterpå knapt var verd papiret de var skrevet på.
3.Og efter at Dumas i desember 1983 overtok EFministerposten, spilte han under det franske EFformannskap i første halvår iår en helt avgjørende rolle med å hamre ut kompromissene som stats og regjeringssjefene kunne legge frem på Fontainebleautoppmøtet i juni.
4.Utover kvelden mandag verserte det en lang rekke matematiske kompliserte løsningsforslag.Før statsog regjeringssjefene forflyttet seg over til president Mitterrands overdådige seks retters middag, sendte de hele problempakken over til utenriksministrene, som skulle prøve å hamre ut en løsning utover kvelden og eventuelt natten.Selv om det ikke var kommet grunnleggende nye kompromissforslag på bordet,hersket det likevel en viss optimisme om at man denne gang skal klare å få til en løsning.Ikke minst setter Frankrike mye inn på dette før de overlater EFpresidentskapet til Irland fra 1.juli.
5.Den avspeiler et ønske hos alle parter om å komme i gang med realitetsforhandlinger og hamre ut et sluttdokument.
6.De politiske partier vil i løpet av våren hamre ut sin mediepolitikk for neste stortingsperiode.
7.De stadig tilbakevendende terroristangrep fra organisasjonen De kommunistiske kampceller (CCC), og massakrene på uskyldige mennesker som handler i supermarkeder, skaper store problemer for statsminister Wilfried Martens nye koalisjonsregjering på et tidspunkt da den er i gang med å hamre ut et nytt og vanskelig regjeringsprogram.
8.De tolv utenriksministre fra dagens ti EFland og fra Spania og Portugal, som kommer med fra 1. januar - skal prøve å hamre ut kompromiss om traktatendringer og EPSformalisering, som så skal legges frem på stats og regjeringssjefenes EFtoppmøte i Luxembourg 2. og 3. desember.
9.For heller ikke på annen måte lå det an til en" modernisering" av EFtraktatene, bortsett fra at utenriksministrene fredag kveld kom sammen for å prøve og hamre ut en uttalelse som trolig er ment å skulle redde ansikt for toppmøtet og det italienske vertskap.
10.Slik var stemningen i EFhovedkvarteret i Brussel mandag da De tis landbruksministre gikk i gang med sjette runde av sine maratonmøter for å hamre ut et kompromiss om kornprisene og dermed landbruksproduktene generelt for året 198586.
11.Sluttdokumentet er da også preget av store anstrengelser for å hamre ut kompromisstekster.
Dine siste søk