Norsk-Portugisisk oversettelse av hellige

Oversettelse av ordet hellige fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hellige på portugisisk

hellige
religionverb bendizer, abençoar, consagrar, santificar
  vie verb dedicar-se, devotar-se
Avledede ord av hellige
Fler eksempler
1.De hellige uskyldiges kirkegård" sirlig stablet oppover veggene, og heller ikke kloakkene er langt unna.
2.Hvor de grønne maur drømmer" er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
3.Høvdingen" kunne lett være blitt til en ny" Saga om Olav den hellige", om man husker døgnflueskandalen.
4.Med biskopens og martyren St. Blaises forbønn, må Gud forskåne deg fra halssykdommer, og alle andre sykdommer, i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn.
5.Norske kvinners svar på kallet fra Kina" står det å lese, og bak rokken har en avstøpning av det hellige tempel Wudangshan, støpt i kobber i 1637, fått sin plass.
6.Romerbrev" er gjennomsyret av Ernst B.s kjærlighet til Den hellige stad.
7.Ved de hellige hekker fuglene / himmelens vidde speiler / forrevne tårn.
8.(NTBReuterAFP) 10 personer ble drept og minst 50 kom til skade under sammenstøt mellom politi og demonstranter i sikhenens hellige by Amritsar tirsdag.
9.(NTBReuterAFP) Den indiske hær jakter nå på 100 fremtredende sikher som klarte å flykte da soldater stormet sikhenes hellige tempel i byen Amritsar for to uker siden.
10.(NTBReuterAFP) Innbyggerne i Jerusalem og de over 15 000 kristne turistene som feiret påske i byen, opplevde den fredeligste påsken i den hellige byen på tre år.
11.Barn lukkes inne i den alminnelige, hellige families bånd.
12.Det er kroppens og biorytmenes måte å signalisere om at noe er galt med den" hellige treenighet" - nemlig samspillet mellom de følelsesmessige, kroppslige og sosiale aspektene i vårt liv.
13.En slik grunnleggende spenning finner vi mellom" det hellige og det menneskelige".
14.Guttorm Hansen sier det slik at Olav den hellige bare må ha fart fort forbi der, og at jobben må ha blitt utført med harelabb, svarte Nordli.
15.Hver gang det kommer et tog inn blir døde sikher båret ut, sa Bavinder Singh, som kom til den indiske hovedstad fra sikhenes hellige by Amritsar.
16.Ingen er" hellige kuer" i denne forbindelse !
17.Jeg skjønner godt at folk kan reagere på etisk grunnlag i en slik sak, men vi håper folk forstår at hensikten her bør hellige middelet.
18.Men hvis det er så at vi har en sabotør gående løs blant oss, en person som setter andres liv og helse på spill og allerede har ett drap på samvittigheten, så kan det ikke være i noens interesse å holde sin beskyttende hånd over vedkommende i den hellige solidaritetens navn !
19.Men innvandrerne har fått status som hellige kuer.
20.Pinsen er budskapet om Den hellige ånds komme til verden.
21.Vi hadde biblioteker med hellige bøker, de var håndskrevet for hundrevis av år siden.
22.Vi ser en fare ved at anvendelsen av religionenes hellige tekster skal unntas fra samfunnets almene oppfatning av lov og rett, sømmelighet og medmenneskelighet, heter det i uttalelsen.
23.AlQuds -" Den hellige".
24.Allerede tidlig i lutherdommens historie her i landet tok malerne til å forsyne prekestolenes" fyllinger" med evangelister, som skulle fortelle kirkegjengerne at forkynnelsens grunnlag var Den hellige skrift.
25.Allikevel har hellige menn og kvinner vært anerkjent fra tidlig av.
26.Arealer for slike virksomheter finnes stort sett bare på den andre siden av den efterhvert så hellige markagrensen.
27.At det er vår hellige plikt å utvikle vår spire, elske den frem, la den vokse i hele sin høyde.
28.Bare tittelen hjelper til å heise smilet overfor dette alt annet enn hellige bruksdyr, slitegampen, like tungt kalvbeint som sin herre, kallen ved siden av, og like vegeterende og stillestående i sinnet begge to, med mørkt blått skogbryn i bakgrunnen.
29.Begge grupper regner kyr som hellige dyr og fordømmer all mat som er laget av kukjøtt.
30.Bøkene hans er oversatt til de fleste vesteuropeiske sprog, en av dem også til norsk (" Det hellige og det profane", Oslo 1969).
Liknende ord

 
 

hellige som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) helligehelligendehelliget
Indikativ
1. Presens
jeghelliger
duhelliger
hanhelliger
vihelliger
derehelliger
dehelliger
8. Presens perfektum
jeghar helliget
duhar helliget
hanhar helliget
vihar helliget
derehar helliget
dehar helliget
2. Preteritum (Fortid)
jeghelliget
duhelliget
hanhelliget
vihelliget
derehelliget
dehelliget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde helliget
duhadde helliget
hanhadde helliget
vihadde helliget
derehadde helliget
dehadde helliget
4a. Presens futurum
jegvil/skal hellige
duvil/skal hellige
hanvil/skal hellige
vivil/skal hellige
derevil/skal hellige
devil/skal hellige
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha helliget
duvil/skal ha helliget
hanvil/skal ha helliget
vivil/skal ha helliget
derevil/skal ha helliget
devil/skal ha helliget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle hellige
duville/skulle hellige
hanville/skulle hellige
viville/skulle hellige
dereville/skulle hellige
deville/skulle hellige
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha helliget
duville/skulle ha helliget
hanville/skulle ha helliget
viville/skulle ha helliget
dereville/skulle ha helliget
deville/skulle ha helliget
Imperativ
Bekreftende
duhellig
viLa oss hellige
derehellig
Nektende
duikke hellig! (hellig ikke)
dereikke hellig! (hellig ikke)
Dine siste søk