Norsk-Portugisisk oversettelse av imitere

Oversettelse av ordet imitere fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

imitere på portugisisk

imitere
generellverb encarnar, imitar
  imitasjonverb simular, imitar
  oppførendeverb copiar, imitar, arremedar
Synonymer for imitere
Fler eksempler
1.Kolls stemme var ikke vanskelig å imitere, og vi hørte den bare gjennom en lukket dør, det innspilte svaret på et spørsmål.
2.Antagelig er det Valdresflya de prøver å imitere.
3.Arvid Pettersen har gått over fra å imitere tre i malt collage til å male på tre i form av kantbord, også kalt bakhon.
4.Barna bruker leken til å avreagere og bearbeide skumle opplevelser, eller imitere voldsomme helteskikelser.
5.Brancusi advarer således mot å" imitere negrene" som på hans tid også innbefattet stillehavsfolkenes kunst.
6.Det er en kjent sak at mange fugler kan imitere lyder (mimicry).
7.Endel førsteklasses spillere får i oppdrag å imitere spillestilen til kinesernes hardeste utenlandske konkurrenter, og det til punkt og prikke.
8.Gipsen skulle imitere et finere materiale, og forbildet var franske kongeslott og sydeuropeiske kirker og templer, med dekor i marmor eller tre.
9.Mener at det er en selvfølge at kvinner skal få rett til å være økonomisk selvstendige og rett til å utvikle seg, men efter sitt livsmønster, uten å imitere mannens.
10.Picasso syntes å neglisjere Brancusis advarsel mot å" imitere negrenes" magiske formsprog.
11.Sette seg bak rattet og imitere sjefens veldige fotarbeide.
12.Tidligere hadde man demonstrert at fotografiet maktet å imitere enhver billedteknikk både i uttrykk og estetikk.
13.Til overmål agerte han klovn med å smatte med tungen i et vellykket forsøk på å imitere fotografenes klikkklikk.
14.Ådring er en maleteknikk, der man ved hjelp av utvalgte pigmenter, bindemidler og malerverktøy kan imitere en tresort.
15.Det som ikke er aktuelt, er å få noen til å imitere motstanderens stil.
16.Ikke imitere dårlig avissprog, selv om vi naturligvis oppfordrer dem til å lese aviser og følge med i nyhetsmedia.
17.Jeg forsøker å imitere det.
18.Lassiter spilles med det rette glimt i øyet av Tom" Magnum" Selleck, i et nytt forsøk på å imitere Clark Gable på det mer røvergløgge.
19.Nyttårsaften ombord fikk vi bekreftet at han er en mester i å imitere pingviner...
Liknende ord

 
 

imitere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) imitereimiterendeimitert
Indikativ
1. Presens
jegimiterer
duimiterer
hanimiterer
viimiterer
dereimiterer
deimiterer
8. Presens perfektum
jeghar imitert
duhar imitert
hanhar imitert
vihar imitert
derehar imitert
dehar imitert
2. Preteritum (Fortid)
jegimiterte
duimiterte
hanimiterte
viimiterte
dereimiterte
deimiterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde imitert
duhadde imitert
hanhadde imitert
vihadde imitert
derehadde imitert
dehadde imitert
4a. Presens futurum
jegvil/skal imitere
duvil/skal imitere
hanvil/skal imitere
vivil/skal imitere
derevil/skal imitere
devil/skal imitere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha imitert
duvil/skal ha imitert
hanvil/skal ha imitert
vivil/skal ha imitert
derevil/skal ha imitert
devil/skal ha imitert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle imitere
duville/skulle imitere
hanville/skulle imitere
viville/skulle imitere
dereville/skulle imitere
deville/skulle imitere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha imitert
duville/skulle ha imitert
hanville/skulle ha imitert
viville/skulle ha imitert
dereville/skulle ha imitert
deville/skulle ha imitert
Imperativ
Bekreftende
duimiter
viLa oss imitere
dereimiter
Nektende
duikke imiter! (imiter ikke)
dereikke imiter! (imiter ikke)
Dine siste søk