Norsk-Portugisisk oversettelse av inhalere

Oversettelse av ordet inhalere fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inhalere på portugisisk

inhalere
sigarettverb tragar
  fysiologiverb inalar, aspirar
Fler eksempler
1.De medisinske og sosiale vanskeligheter later til å være særlig store blant mennesker som inntar kokain ved å inhalere den gjennom nesen.
2.Hun ble tvunget til å inhalere en eter eller naftalignende gass fra en sprayboks.
3.Ifølge reglene i Los Angeles må hver enkelt bedrift sørge for at ansatte kan gjøre sin jobb uten å være nødt til å inhalere nikotinrøk.
4.Mens det tidligere ikke var" ladylike" å inhalere dypt eller røyke sigaretten helt ut, er det blitt" likestilling" også på dette området.
5.Mens det tidligere ikke var" ladylike" å inhalere dypt eller røyke sigaretten helt ut, er det blitt likestilling også på dette tvilsomme felt.
6.Nikotin injiseres i hjernen på katter, og hundrevis av beagler og kaniner tvinges til å inhalere tobakksrøyk time efter time år efter år.
7.For du skal inhalere all hastighet idet en glo av tid dør over himmelen.
Liknende ord

 
 

inhalere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) inhalereinhalerendeinhalert
Indikativ
1. Presens
jeginhalerer
duinhalerer
haninhalerer
viinhalerer
dereinhalerer
deinhalerer
8. Presens perfektum
jeghar inhalert
duhar inhalert
hanhar inhalert
vihar inhalert
derehar inhalert
dehar inhalert
2. Preteritum (Fortid)
jeginhalerte
duinhalerte
haninhalerte
viinhalerte
dereinhalerte
deinhalerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde inhalert
duhadde inhalert
hanhadde inhalert
vihadde inhalert
derehadde inhalert
dehadde inhalert
4a. Presens futurum
jegvil/skal inhalere
duvil/skal inhalere
hanvil/skal inhalere
vivil/skal inhalere
derevil/skal inhalere
devil/skal inhalere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha inhalert
duvil/skal ha inhalert
hanvil/skal ha inhalert
vivil/skal ha inhalert
derevil/skal ha inhalert
devil/skal ha inhalert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle inhalere
duville/skulle inhalere
hanville/skulle inhalere
viville/skulle inhalere
dereville/skulle inhalere
deville/skulle inhalere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha inhalert
duville/skulle ha inhalert
hanville/skulle ha inhalert
viville/skulle ha inhalert
dereville/skulle ha inhalert
deville/skulle ha inhalert
Imperativ
Bekreftende
duinhaler
viLa oss inhalere
dereinhaler
Nektende
duikke inhaler! (inhaler ikke)
dereikke inhaler! (inhaler ikke)
Dine siste søk