Norsk-Portugisisk oversettelse av innsette

Oversettelse av ordet innsette fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innsette på portugisisk

innsette
generellverb intercalar
  sette på tronenverb entronizar, elevar ao trono
Synonymer for innsette
Avledede ord av innsette
Anagram av innsette
Fler eksempler
1.Det første jeg gjorde var å gi 10 000 nazistiske embedsmenn sparken og innsette 6000 antifascister," sier Weidauer.
2.Prost Per Nielsen i Målselv nekter å innsette deg.
3.Biskopene har - selv om de var rettskafne og ønsket å tjene kirkens sanne vel - ikke rett til å innsette prester uten menighetens valg og kall, unntatt hvor nøden tvang dem til det.
4.Det burde jo holdt mer enn nok å ansette oss i et meningsfylt arbeide som arbeidere eller funksjonærer og gitt oss lønn efter kvalifikasjoner og innsats.Det er unektelig langt mer risikabelt å innsette et menneske som arving og å adoptere et menneske, men Gud tar den chansen.
5.Det er ofte unødvendig å innsette nye vinduer i eldre hus og leiligheter.
6.Dette kommer likevel ikke til å skape problemer fordi biskop Arvid Nergaard har sagt at han eventuelt kommer til å innsette Lalim.
7.Gruppenes uttalte mål er å innsette et Khomeinyinspirert regime i Irak.
8.Han har myndighet til å innsette og avsette regjeringen og også til å oppløse nasjonalforsamlingen om han finner det ønskelig.
9.Jeg var redd for at jeg kanskje måtte innsette meg selv, men det slipper jeg altså.
10.Men biskop Arvid H. Nergård vil selv innsette meg den 20. mai.
11.Nielsen sa at han hadde villet forklare at han ikke ville innsette Lalim som sogneprest fordi kirkeledelsen hadde begått en urett mot Knudsen.
12.Når vi så vet at biskop Kaldy har makt til å innsette og avsette prester efter eget ønske, da forstår vi muligheter de prester har som protesterer mot at Kirken skal være støttespiller for de kommunistiske myndigheter.
13.Og intet ble avtalt i Jalta om at russerne skulle innsette et kommunistisk nikkedukkeregime i Romania, hvor kommunistpartiet hadde noen hundre medlemmer.
14.Prost Per Nielsen i Troms prosti vil ikke innsette ham, og begrunner sitt standpunkt med at menigheten ikke ønsker Lalim som sogneprest.
15.Prosten i Troms prosti, Per Nielsen har uttalt at han ikke vil innsette Lalim, men i følge biskop Arvid Hallgeir Nergaard vil ikke dette skape problemer.
16.De sovjetiske styrkers nærvær er en del av deres hverdag, sammen med det Moskvalojale kommunistregimet de kom for å innsette.
17.Folkemøtet ble en kraftig manifestasjon av motstanden mot SydAfrikas forslag om å innsette en midlertidig regjering.
18.Og intet ble avtalt i Jalta om at russerne skulle innsette et kommunistisk nikkedukkeregime i Romania, hvor kommunistpartiet hadde noen hundre medlemmer.
19.På denne reisen rakk Nicolaus å innsette den første erkebiskop i Nidaros, en ydelse som muligens bidro til at han senere ble pave.
20.Sovjet har også vist seg totalt uinteressert i forslagene til mellomløsninger, som for eksempel å innsette en kompromissregjering i Kabul.
21.Teoretisk kan den gruppe som nå går inn for å oppheve stemmerettsbegrensningen, innsette" sitt" styre.
22.USA kommer ikke til å anerkjenne den nye regjeringen som SydAfrika planlegger å innsette i Namibia, opplyser utenriksdepartementet i Washington.
Liknende ord

 
 

innsette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) innsetteinnsettendeinnsatt
Indikativ
1. Presens
jeginnsetter
duinnsetter
haninnsetter
viinnsetter
dereinnsetter
deinnsetter
8. Presens perfektum
jeghar innsatt
duhar innsatt
hanhar innsatt
vihar innsatt
derehar innsatt
dehar innsatt
2. Preteritum (Fortid)
jeginnsatte
duinnsatte
haninnsatte
viinnsatte
dereinnsatte
deinnsatte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde innsatt
duhadde innsatt
hanhadde innsatt
vihadde innsatt
derehadde innsatt
dehadde innsatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal innsette
duvil/skal innsette
hanvil/skal innsette
vivil/skal innsette
derevil/skal innsette
devil/skal innsette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha innsatt
duvil/skal ha innsatt
hanvil/skal ha innsatt
vivil/skal ha innsatt
derevil/skal ha innsatt
devil/skal ha innsatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle innsette
duville/skulle innsette
hanville/skulle innsette
viville/skulle innsette
dereville/skulle innsette
deville/skulle innsette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha innsatt
duville/skulle ha innsatt
hanville/skulle ha innsatt
viville/skulle ha innsatt
dereville/skulle ha innsatt
deville/skulle ha innsatt
Imperativ
Bekreftende
duinnsett
viLa oss innsette
dereinnsett
Nektende
duikke innsett! (innsett ikke)
dereikke innsett! (innsett ikke)
Dine siste søk