Norsk-Portugisisk oversettelse av insekt

Oversettelse av ordet insekt fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

insekt på portugisisk

insekt
entomologisubst. inseto [m], bicho [m]
Avledede ord av insekt
Anagram av insekt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Og hovedmannen bak arkitekturbiennalen i Venezia, Paolo Portoghesi, sammenligner arkitekten med et" insekt som bærer pollen fra en blomst til en annen", dvs. sammenstiller elementer fra de forskjelligste arkitektoniske stilarter.
2.Det er larven som i sin utvikling frem til ferdigutviklet insekt spiser opp trevirket.
3.Edelløvskogene utgjør en særpreget og i Norge unik naturtype, som foruten planter og dyr, også rommer et stort antall insekt, soppog lavarter som er mer eller mindre avhengig av de spesielle livsbetingelser som finnes i ulike typer edelløvskog.
4.Hvert år dør dusinvis av brasilianske jordbruksarbeidere efter å ha vært i kontakt med giftige gjødselstoffer og insekt og plantemidler.
5.Kikker vi nøyere på bakkroppen til et insekt (helst med lupe), vil vi på begge sider oppdage flere små hull.
6.Kvinnene fortalte selv at de var blitt stukket av et insekt.
7.På tekstilfabrikken i North Carolina greide man heller ikke å påvise noe insekt som kunne være skyld i de mange sykdomstilfellene.
8.Tenk på den nitide justeringen mellom insekt og plante som må ha foregått.
9.Til hun er som et insekt han kan trykke flat under tommelen.
10.Årsaken til oppstusset var et forskremt insekt fra Damaskus - den pilte hurtigst mulig inn under papir og skrivemaskiner da en filmpose fra NRKs MidtØstenkorrespondent Johan Thorud ble åpnet av produksjonssekretær Kari Odne.
11.Han hadde store cubanske edderkopper og det ble det første insekt jeg kjøpte.
12.Det gamle insekt summer fremdeles av muligheter, og flere ganger lo jeg både lenge og hjertelig av situasjoner og replikker.
13.Det å følge med i sommerfuglens utvikling fra egg til ferdig insekt, er som å bli stilt overfor et under.
14.Dette flittige og nyttige insekt har vært brukt som symbol og merke gjennom lange tider.
15.Ein av dei reiste med sprøytemiddel og utstyr for sprøyting av åkrar, mot insekt og ugras.
16.Og hva sier ikke hans" 40års jubileum" hvor Ola HJemmefrontgutt med armbind og stengun ved side, heiser det norske flagg, naiv og traust, mens himmelen surrer av en avansert insekt verdens" star war".
17.På den annen side viser det seg at det ikke er vanskelig å reetablere insekt, larve, og fiskeproduksjonen efter behandlingen.
Dine siste søk