Norsk-Portugisisk oversettelse av kjøp

Oversettelse av ordet kjøp fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kjøp på portugisisk

kjøp
formålsubst. compra [f], aquisição [f]
  handelsubst. compra [f], aquisição [f]
Synonymer for kjøp
Avledede ord av kjøp
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
2.Kjøp, slit og sleng" ble det nye forbrukerslogan :" slit og sleng - bruk og kast".
3.Kjøp norske varer".
4.Kjøp når andre selger, selg når alle vil inn i markedet.
5.Økonomien gjør kommunen ute av stand til å følge opp med tilstrekkelige bevilgninger til bostøtte for saneringsrammede, kjøp av leiligheter til bruk ved omplassering, lån til byfornyelsesselskapet, konsulentvirksomhet, forskutteringer av innskudd og byggelån m.v.
6.Kjøp med 0 i kontanter, og betal over ett år eller to år.
7.Akkurat nå er vi inne i en periode hvor smarte finansfolk og investorer med raske kjøp og salg leder utviklingen.
8.Dagens organisasjonsmodell vil innebære at ett selskap, Statoil, om få år vil få en helt dominerende stilling, bl.a. hva angår inntekter, innflydelse og kjøp av varer og tjenester fra norsk næringsliv.
9.De kjøp som har vært har trolig bidratt til å forhindre en renteøkning vi ellers kunne fått i obligasjonsmarkedet, mener Grung.
10.De største innsparinger ved å etablere et felles driftsselskap får man på kjøp av varer og tjenester og bedre utnyttelse av personalet ombord.
11.Det ble vedtatt mot 10 stemmer (A og SV) å gi Nordfjord Kjøtt et betinget tilsagn om kjøp av ca. 3 dekar av gnr. 92, bnr. 3, Stålfjæra, Nordtvet.
12.Det er behov for større balanse i regnskapet mellom kjøp og salg mellom de to land.
13.Det er imidlertid beklagelig at situasjonen er slik at landet bruker store ressurser til kjøp av militært utstyr.
14.Det er mange interessenter som har forhandlet om kjøp av båten, men til nå skal det ikke være fremsatt noen bud, sier disponent Berg hos DFDS i Norge.
15.Det er nettopp for å bevare en uavhengig avis at jeg er interessert i kjøp.
16.Det er opp til Oslo formannskap å avgjøre om kommunen skal anke dommen i Oslo byrett som tillater fradrag i selvangivelsen for renter ved kjøp på avbetaling, sier ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
17.Det er veldig viktig at fylkene - gjennom avtaler med hverandre og med statlige institusjoner - kan få et bedre system for kjøp av tjenester av hverandre innenfor denne sektor.
18.Det jeg nå vil, er at styret skal godkjenne mitt kjøp uten noen form for betingelser, sier Hegnar til Aftenposten.
19.Det kan være varsel om ledige leiligheter eller kanskje oppslag om kjøp eller salg av saker og ting.
20.Det skal en langt mer inngående analyse til før vi anbefaler kjøp av reklametid i nye programtilbud.
21.Disse vil selvfølgelig danne mønster for senere behandling av kjøp eller fortsatt feste, sier Askevold.
22.Dyno Industrier arbeider med flere nye prosjekter i USA og er i konkrete diskusjoner om forskjellige samarbeidstiltak innen kjemisektoren, opplyste administrerende direktør Ragnar Halvorsen i Dyno i forbindelse med offentliggjørelse av Dynos kjøp av den amerikanske sprengstoffprodusenten Ireco Chemicals.
23.Ekornes kjøp av Ulferts i Sverige faller inn i mine tankebaner.
24.Er det aktuelt å satse penger i kjøp og salg av eldre tankog bulktonnasje ?
25.For 33 millioner kanadiske dollar er dette et gunstig kjøp.
26.Forbrukerne forlanger å få signaler fra oss om hvordan de kan foreta taktiske kjøp.
27.Formannskapet foreslår for bystyret at Holmlia Auto A / S gis et betinget tilsagn om kjøp av ca. 5 dekar av gnr. 191, bnr. 40, 54 m.fl., Holmlia.
28.Formannskapet vedtok at Håkon Lunde Utleieservice A / S gis tilsagn om kjøp, eventuelt feste, av 4 dekar av gnr. 113, bnr. 3 og 12 på Kløfta, Furuset.
29.Formannskapet vedtok mot 10 stemmer (A og SV) at Reber Schindler Heis A / S gis betinget tilsagn om kjøp av ca. 5 dekar av gnr. 96, bnr. 83, Ringnesveien 19.
30.Forøvrig vil pengene gå til kjøp av medisinsk utstyr.
Dine siste søk