Norsk-Portugisisk oversettelse av krevende

Oversettelse av ordet krevende fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krevende på portugisisk

krevende
generelladjektiv difícil, penoso
  jobbadjektiv exigente
  sterk stormadjektiv difícil, duro, penoso, trabalhoso
Synonymer for krevende
Avledede ord av krevende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den stundesløse" er blant Holbergs mesterligste komedier og rent scenisk meget krevende.
2.Den tredje og mest krevende type av spesialoperasjoner kalles påvirkningsoperasjoner.
3.Dette sier norske sykkelryttere som har erfaring fra dette krevende amatørrittet.
4.Ingen dårlig start, men krevende å følge opp.
5.Kirkesølvet" har ikke så megen ytre handling som de øvrige deler, men er ikke mindre krevende av den grunn.
6.krevende er forsvaret for den umistelige ytringsfriheten at vi simpelthen må finne oss i å lese og høre ting som vi intenst misliker.
7.(Det var en tid Stayerprovet på Åby galoppbane kunne sies å være bortimot like krevende, men nå er den banen forlengst nedlagt).
8.Brahms, Bach, Debussy, Schubert.... jovisst er det et krevende program.
9.DNO står overfor en rekke krevende oppgaver.
10.Det er en adskillig tøffere og mer krevende løype enn den vi hadde i terrengVM, og det passer meg bra, mener Grete, som blir i New York utover i uken helt til hun setter kursen for Italia.
11.Det er fysisk krevende å stå på en scene.
12.Det er krevende og skremmende å være menneske idag, det gir derfor trygghet å ha systemer, likevel prøver vi å komme oss ut av dem.
13.Det er krevende og slitsomt, det finner jeg ingen grun til å legge skjul på.
14.Det foreligger heller ingen faste satser for dette arbeidet, som er meget krevende, en sak vi nå prøver å få avklart med Rikstrygdeverket og Helsedirektoratet.
15.Det var på mange må ter skremmende å påbegynne en stor og krevende utdannelse, sier Anne Stai.
16.Det vil være en krevende oppgave å sikre et velferdsNorge på trygg grunn, understreket Willoch.
17.Eldrepolitikken vil i årene som kommer bli så økonomisk krevende at den bør settes opp mot ethvert nytt reformønske som gir flere goder til den friske og arbeidsføre del av befolkningen.
18.En krevende tjeneste ved siden av å holde orden i alle bokhyllene og katalogene ?
19.I litteraturen beskrives" påvirkningsoperasjoner" som den mest krevende type spesielle operasjoner som en efterretnings og spionavdeling iverksetter.
20.Jeg slutter i Kristelig Folkeparti utelukkende fordi jeg synes seks og et halvt år er en passelig tid i en så krevende jobb, fremholder Berentsen overfor Aftenposten.
21.Jeg vet at det er krevende å være en god visepresident i USA.
22.Krevende løype ?
23.Men det er en krevende oppgave å dressere en hund.
24.Nei, vil vil vel alltid holde mulighetene åpne for å bygge svært avanserte skip, f.eks. gasstankere, men det blir vanskeligere å omstille seg fra krevende offshorearbeide til tradisjonell skipsbygging hvis det skulle bli aktuelt, sier Solgaard.
25.Nå har løperne begynt på de to mest krevende distansene - opp til Slemdal og fra Slemdal til Besserud.
26.Rostotskij er krevende og interessant å arbeide med.
27.Skolen er fysisk krevende.
28.TTPplattformen representerer en løsning som har et meget interessant potensial i det utfordrende og krevende offshoremarkedet, sier visedirektør Per Gustav Lindeberg.
29.Truls Otterbech Mørk var nærmest selvskreven som prisvinner efter at han i løpet av ett og samme år tok femte pris i den krevende Tsjaikovskijkonkurransen og vant Casadokonkurransen i Italia, sa Musikkritikerlagets formann Jarle Søraa.
30.Vi vet at misjonærene vil gå en krevende tid i møte, men vi vet også at de vil komme til utfordrende oppgaver både på det menneskelige og på det åndelige plan.
Dine siste søk