Norsk-Portugisisk oversettelse av kritisk tidspunkt

Oversettelse av ordet kritisk tidspunkt fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kritisk tidspunkt på portugisisk

kritisk tidspunkt
generellsubst. conjuntura [f], crise [f]

 
 

Fler eksempler
1.Bevilgningen kommer på et kritisk tidspunkt for et skjørt demokrati, sa republikaneren Jack Kemp i sitt innlegg.
2.Kong Fahd av SaudiArabia fremholdt at toppmøtet holdes på et kritisk tidspunkt, men bør gi konkrete resultater.
3.Tørrfronten meldte seg på et kritisk tidspunkt for blomstringen og bestøvningen, og varigheten og omfanget av tørken vil bli avgjørende for en god eller dårlig sovjetisk kornhøst.
4.Men denne fant sted på et kritisk tidspunkt i det arbeidet som pågikk med sikte på å få istand en slags dialog mellom på den ene side en jordanskpalestinsk delegasjon og på den annen side Israel, med USA som en ikke altfor entusiastisk fødselshjelper.
5.Om ikke et kritisk tidspunkt inntreffer i løpet av vinteren, så kan det meget vel inntreffe til våren, da oljeefterspørselen normalt vil avta, fremholder han.
Dine siste søk