Norsk-Portugisisk oversettelse av kunstnerisk

Oversettelse av ordet kunstnerisk fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kunstnerisk på portugisisk

kunstnerisk
kunstadjektiv artístico, estético, de bom gosto
Synonymer for kunstnerisk
Avledede ord av kunstnerisk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Carmen" Marian St. Claire, kunstnerisk leder og koreograf Harold King og" Carmen" Ursula Hageli.
2.Du kan da ikke bare gå" er en kunstnerisk effektiv bok, konsentrert og spennende som et sug, og at hun selv og Ingebjørg Sem har foretatt en vellykket dramatisering.
3.Kulturprisen er en hedersgave fra det offentlige for en stor kunstnerisk eller kulturell innsats, oftest et helt livsverk.
4.Kvinnelige norske billedkunstnere har mye å fare med, og deres arbeider er av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.
5.Over byer" er en kabaret til å bli glad av - fordi den er så klok, menneskelig og kunstnerisk sikker.
6.På grunnlag av denne innstilling fra rådet for kunstnerisk utsmykking av Universitetets eiendommer, av slo universitetsdirektøren en søknad fra Norsk Kvinnesaksforening om på denne måte å hedre Aasta Hansteen.
7.Det finnes avgjort vilje til å yde den film rettferdighet som er kunstnerisk vellykket.
8.Efter en vurdering fant vi at det ikke var veien å gå i denne saken å anbefale permitteringer, sier kunstnerisk leder, Bernhard Ramstad, til Aftenposten.
9.Hans Aals tanke var at også minner fra vanlige menneskers daglige liv måtte tas vare på. ikke bare gjenstander av høy kunstnerisk verdi.
10.Hvilken kunstnerisk opplevelse ønsker De å formidle ?
11.Især trakk han barna til seg, og det varte ikke lenge før han ble en populær" huslærer" i mange familier, kultivert og kunstnerisk som han var.
12.Jeg finner ikke det minste galt i å organisere en kunstnerisk formidlingsprosess på denne måten.
13.Jeg har ikke vært så troløs mot den opprinnelige balletten som man tror, sier kunstnerisk leder Mats Ek.
14.Jeg kommer til å være kunstnerisk avventende det første året, sier han.
15.Jeg satser på kunstnerisk kvalitet og kan alltid forsvare mine utstillinger kunstnerisk, sier Joronn Dahl.
16.Jeg vil helst slippe å bli satt i kunstnerisk bås, sier Pål S. Gunnæs, som viser serigrafier og akvareller i Galleri Cassandra i Drøbak.
17.Jeg vil ikke nøle med å svare ja på spørsmålet om Langlet viste et kunstnerisk talent, sier han.
18.Kunstnerisk har det vært viktige år for meg, sier han.
19.Kunstnerisk sett skulle vi gjerne hatt en avklaring, sier Lavik.
20.Litt hemmeligheter og forventninger må vi spare til senere, avslutter kunstnerisk leder, Lasse Glomm.
21.Noe av det som gjør sterkest inntrykk, sier direktør Moe, er den enorme mengden av figurer, og det at hver eneste kriger er individuelt utformet og av høy kunstnerisk kvalitet.
22.Richard Longs" Circle" gir meg absolutt en kunstnerisk opplevelse og jeg kunne godt tenke meg å ha dette verket på Høvikodden selv om jeg tviler på at verket passer så godt inn i våre store saler.
23.Skolen er ikke bare for kunstnerisk begavede barn, understreker lederen, magister Frithjof Bringager, men for alle som liker bilder.
24.Vi er heldige som får vår utdannelse i en tid da klær blir sett på med større toleranse enn for, selv om vi fremdeles betraktes som et slags Blag i kunstnerisk sammenheng her på skolen.
25.10. mars hadde Den Nationale Scene i Bergen norgespremiere på hans" Strundafridur" under titelen" En stille stund" - som ble en kunstnerisk helstøpt oppsetning.
26.Akkurat som selskapet er hovedbasen både teknisk og kunstnerisk i vårt filmliv, vil det kunne bli en hovedbase i de elektroniske medier.
27.Altså en film som er interressant som fenomen, men som i et vintertungt og filmfattig kinoNorge ville varmet som kunstnerisk opplevelse.
28.Anderledes stilte det seg for kvinnelige malere, maling ble ansett som kunstnerisk, aparte og morsomt.
29.Anne Gullestad er instruktør med kunstnerisk leder av Bømloteatret, Ragnhild Randal som hjelpeinstruktør.
30.Arbeidet frem til den rette farve var en spennende kunstnerisk prosess.
Dine siste søk