Norsk-Portugisisk oversettelse av lemleste

Oversettelse av ordet lemleste fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lemleste på portugisisk

lemleste
generellverb aleijar, mutilar
  personverb aleijar, invalidar, mutilar
Synonymer for lemleste
Fler eksempler
1.Det vil ramme en tredjedel av virksomheten og lemleste instituttet, slik det fungerer idag, hevder Einar Moe, faglig, koordinerende og administrativ leder av Nic Waals Institutt.
2.Eller:Har man innhentet tillatelse fra produsenten til å lemleste serien ?
3.Sammen med carabinieripolitiet, politiavdelinger som er knyttet til de væpnede styrker, bidro magistratene til å lemleste, om ikke eliminere, terroriststyrkene.
4.Er hensikten med denne analyse å skaffe Oslo et rimeligere (for kommunen) linjenett, så kan ikke våre politikere samtidig prate om å begrense biltrafikken og hindre den med alle midler, samtidig lemleste et allerede bra utbygget nett.
5.Men akkurat som det er forskjell mellom å fike til en person og lemleste vedkommende, er det også forskjell på promillekjøring.
6.Moderne psykologer hevder imidlertid at terroristene ofte ikke er sadister, men ganske normale personer som i gitte situasjoner rutinemessig vil skade og lemleste andre mennesker - uten å la seg påvirke av ofrenes smerte og skrik.
Liknende ord

 
 

lemleste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lemlestelemlestendelemlestet
Indikativ
1. Presens
jeglemlester
dulemlester
hanlemlester
vilemlester
derelemlester
delemlester
8. Presens perfektum
jeghar lemlestet
duhar lemlestet
hanhar lemlestet
vihar lemlestet
derehar lemlestet
dehar lemlestet
2. Preteritum (Fortid)
jeglemlestet
dulemlestet
hanlemlestet
vilemlestet
derelemlestet
delemlestet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lemlestet
duhadde lemlestet
hanhadde lemlestet
vihadde lemlestet
derehadde lemlestet
dehadde lemlestet
4a. Presens futurum
jegvil/skal lemleste
duvil/skal lemleste
hanvil/skal lemleste
vivil/skal lemleste
derevil/skal lemleste
devil/skal lemleste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lemlestet
duvil/skal ha lemlestet
hanvil/skal ha lemlestet
vivil/skal ha lemlestet
derevil/skal ha lemlestet
devil/skal ha lemlestet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lemleste
duville/skulle lemleste
hanville/skulle lemleste
viville/skulle lemleste
dereville/skulle lemleste
deville/skulle lemleste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lemlestet
duville/skulle ha lemlestet
hanville/skulle ha lemlestet
viville/skulle ha lemlestet
dereville/skulle ha lemlestet
deville/skulle ha lemlestet
Imperativ
Bekreftende
dulemlest
viLa oss lemleste
derelemlest
Nektende
duikke lemlest! (lemlest ikke)
dereikke lemlest! (lemlest ikke)
Dine siste søk