Norsk-Portugisisk oversettelse av linje

Oversettelse av ordet linje fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

linje på portugisisk

linje
kjennemerkesubst. linha [f], risco [m]
  tegningsubst. traço [m], linha [f]
Synonymer for linje
Avledede ord av linje
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
2.Kunstnermeldinga" fra 1976 la opp til en positiv kulturpolitisk linje, som støttet våre hovedkrav.
3.Man er jo ikke i tvil om hva man skal gjøre i livet, hvis man har en linje i seg...
4.Oslo har et budsjettunderskudd som alene er på linje med det samlede underskudd i alle andre norske kommuner.
5.Professor Hans Walter Gabler ved universitetet i München har ledet den internasjonale gruppen som har" restaurert" Joyces mesterverk, ord for ord, linje for linje, som ovenfor, slik at enkelte mener at det er blitt et helt nytt mesterverk.
6.Statsråd Surlien har fått alle muligheter og et hav av tid, men har aktivt valgt en nedlatende linje som dømmer seg selv.
7.Syvende linje ovenfra hadde hadde en trykkfeil, riktig spørreord skulle være" tannhjul" - jeg sier ikke mer...
8.Venstre fikk sin grønne linje.
9.Å bo i fellesskap" var nettopp tittelen på en av elevoppgavene ved Statens håndverkog kunstindustriskole, linje for møbler og innredningsarkitektur.
10.Åpen linje" er det nye navn på koblingstelefonen, og i utgangspunktet blir det de største byer som får et slikt tilbud.
11.Almenfaglig linje fra videregående skole.
12.Banker er vel forretninger, på linje med andre forretninger ?
13.Da vil vi allerede være på linje med det normalmønster som nærradioutvalget foreslo for en permanent nærradiovirksomhet.
14.De ansatte i det gamle Porsgrunns Dagblad vil selvfølgelig kunne søke stillinger i det nye Porsgrunns Dagblad på lik linje med andre søkere, sier redaktør Jacobsen.
15.De har rett til videregående utdannelse på linje med andre.
16.Den nye lovens påbud til kommunene om fysioterapitjenester på lik linje med lege og sykepleiertjenester setter fysioterapeutene i en stilling som andre yrkesgrupper vil misunne dem.
17.Den slanke linje fører lukt i kjedsommeligheten.
18.Den utviklingen vi har sett her i Norge, er på linje med det vi har sett i de fleste europeiske land.
19.Dessverre blir mange av våre anmeldelser henlagt, ble det fremholdt av aksjonsgruppen som mener vi må få et statlig kontrollorgan på linje med Statens filmkontroll.
20.Det er gledelig at den linje Norges Blindeforbund og de nordiske søsterorganisasjonene har fulgt nå har ført frem, uttaler generalsekretær Arne Husveg.
21.Det er helt klart at forlagene, som har profesjonell pedagogisk kompetanse, må utvikle programvare på lik linje med andre hjelpemidler som lydbånd, billedbånd og lysbilder, sier forlagssjef William Nygaard.
22.Det er ingen tvil om at verftsindustrien har problemer, men vi tror at Kaldnes skal bli en levedyktig bedrift ved den linje de nå har slått inn på, sier Foyn Bruun.
23.Det er jo et klassisk forsvar for prostitusjonen, at den må betraktes som en naturlig samfunnsinstitusjon på linje med ekteskapet.
24.Det er meget uheldig at Statoil motvirker denne linje ved utilstedelig overveiede utspill i en intern norsk debatt.
25.Det er på tide at vi avromantiserer det norske flagg, og at vi setter norsk skipsfart på lik linje med norsk industri som blir oppmuntret til å gå ut.
26.Det er viktig med en konsekvent linje, sa Storrusten.
27.Det er viktig å formidle kunnskap om hvordan barna bør håndteres, og sosialdepartementet bør følge en slik linje, sier Kolbenstvedt.
28.Det foregikk ingen politisk debatt i denne saken, personlig var dette en sak på linje med enhver annen bevilgningssak, sier han.
29.Det jeg har sagt er at man innenfor etaten lensmenn og politiet - oppretter et system noenlunde på linje med det svenskene har.
30.Det sies også at studenter fra almenfaglig linje internasjonalt blir vurdert som svakere enn tidligere og oftere blir avvist ved utenlandske læresteder.
Dine siste søk