Norsk-Portugisisk oversettelse av mistak

Oversettelse av ordet mistak fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mistak på portugisisk

mistak
talende - skrivendesubst. lapso [m], deslize [m]
  feilsubst. lapso [m], erro [m], equívoco [m], falta [f], falha [f]
  idésubst. falácia [f], idéia falsa [f], concepção errônea [f]
Synonymer for mistak
Anagram av mistak
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De fleste innser derfor også at" dobbeltvedtaket" av desember 1979 om utplassering av nye atomvåpen i VestEuropa var et fundamentalt mistak.
2.Eg vil nøya meg med å peika på at mange einskildresultat har kome til i dei 85 åra sidan Oluf Rugh døydde, resultat som har fylt ut tomrom og retta opp mistak.
3.Jeg er slett ikke sår for Wyllers mistak, men rent ordensmessig bør han i selve utgangsfasen være mer omhyggelig med sine påstander.
4.Men selv om vi erkjenner at det hefter feil og mistak ved politisk arbeide, bør Kristelig Folkeparti også i fremtiden stå frem og hevde sammenhengen mellom kristen tro og politisk handling og med frimodighet påpeke partiet som et godt instrument i denne sammenheng.
5.Vår holdning var et strategisk mistak.
6.Enten det dreier seg om hendelige uhell, feil ved medisinsk utstyr eller legers mistak, kan pasienten skånes for en tidkrevende og smertefull prosess dersom sykehuset har pasientskadeforsikring.
7.Et og annet mistak vil alltid skje.
8.Om ikke syndfloden kommer efter oss, så slår ihvertfall våre mistak ut på de neste generasjoner.
Dine siste søk