Norsk-Portugisisk oversettelse av monarki

Oversettelse av ordet monarki fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

monarki på portugisisk

monarki
politikksubst. monarquia [f]
Synonymer for monarki
Avledede ord av monarki
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Får vi noe om datasamfunnet, noe om monarki kontra folkestyre, eller kanskje noe om SydAfrika ?
2.En tid var det håp om at landets eldgamle tradisjoner skulle tilpasses gjennom et konstitusjonelt monarki.
3.Her ligger forskjellen mellom den franske og den engelske og amerikanske revolusjon som munnet ut henholdsvis i det engelske monarki og i den amerikanske kostitusjon.
4.I et monarki som vårt har vi i disse dager kunnet iaktta hvordan Kongens nærvær ved åpningen av Stortinget og hans opplesning av trontalen skaper en høytidelig ramme om de parlamentariske former.
5.I morgentimene 9. april 1940 fattet den de foreløbige beslutninger som var de eneste den kunne stå på i forholdet til Stortinget og vårt monarki.
6.Mange har kritisert denne makeløse rolle som spilles av en enkelt familie, og kommentarene lyder at republikken India i virkeligheten er blitt et maskert monarki.
7.Med den" vitenskapelige sosialisme" som rettesnor har oberstløytnant Mengistu Haile Mariam og den lille kretsen av offiserer som sitter med makten bygget opp et system som skal omdanne Etiopia fra et føydalt monarki til et kommunistisk diktatur.
8.Men Olstad resonnerer som om Norge ikke var et konstitusjonelt monarki.
9.Men kong Olavs besøk vil kanskje bety noe for morgendagens forhold til det spanske monarki.
10.Monarki og parlamentarisk de mokrati.
11.Når kong Olav idag innleder historiens første norske kongebesøk i Spania, kommer han til et monarki som er mindre rotfestet enn det norske.
12.Siden han grep makten ved et kupp for snart 15 år siden og avskaffet et korrupt monarki, har Gadafi ført en like eksentrisk som konsekvent politikk med sikte på å frigjøre Libya fra utenlandsk innflydelse, både hva angår militært engasjement, økonomisk avhengighet og ideologisk tilknytning.
13.Nei, det er ikke tegn til at de vil forandre mening på det punkt, svarte Kronprinsen, som trodde det var utelukket at Kina noen gang vil bli et monarki igjen.
14.Dermed oppstod det en selvmotsigelse mellom ideologien om en guddommelig keiser og Meijigrunnloven som definerte landet som et konstitusjonelt monarki.
15.Dronning Rambhai Bharni, som døde i mai ifjor 79 år gammel, var gift med kong Prajadhipok, eller Rama VII, herskeren som i 1932 ble tvunget til å godta et konstitusjonelt monarki.
16.I vårt land har det lykkes å utvikle det konstitusjonelle monarki i full harmoni med folkestyrets bærende prinsipper.
17.Inntil for drøyt ti år siden var landet et monarki med kong Zahir ved makten.
18.Japan var et konstitusjonelt monarki og ble ikke styrt av en enevoldshersker.
19.Men da svenskekongen besluttet å gifte seg med den borgerlige Silvia Sommerlath, skrev han at" hvis svenskene ønsker å demokratisere sitt monarki, er det helt naturlig at kongen ønsker å demokratisere dronningen".
20.Monarki og parlamentarisk demokrati.
Dine siste søk