Norsk-Portugisisk oversettelse av proklamere

Oversettelse av ordet proklamere fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

proklamere på portugisisk

proklamere
nyheterverb proclamar
Synonymer for proklamere
Fler eksempler
1.Der er det ikke mye igjen av den kamperklæring Javier Perez de Cuellar lot proklamere i sin første rapport.
2.Først da Sverdrup ble utnevnt til statsminister i slutten av juni, kunne han endelig proklamere at han hadde vunnet.
3.Ifølge jødisk tro skal profeten Elias komme igjen og proklamere Messias komme.
4.Under samtalen spurte Bright presidenten om det ikke ville være en god ide å proklamere 1983 for et" Bibelens år".
5.Myndighetene bør proklamere en form for" trafikal helgeunntakstilstand" og sette inn betydelige beløp til massiv påvirkning foran hver helg.
6.De politiske partier er raske i det å proklamere at deres oppfatning er selvsagt av grunnleggende karakter i disse spørsmål (ekteskapet gir beste vern osv.), og ingen diskriminering av dem som måtte innrette sine liv anderledes.
7.Ikke for å uniformere og proklamere for et spesielt skjønnhetsideal.
8.KNA anbefaler Regjeringen samtidig å proklamere trafikkunntakstilstand for all weekendkjøring og utnytte en slik proklamering i samarbeid med pressen og andre massemedia.
9.Men det er klart at han har funnet det nødvendig å forsvare sin regjerings beveggrunner for å proklamere unntakstilstand.
Liknende ord

 
 

proklamere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) proklamereproklamerendeproklamert
Indikativ
1. Presens
jegproklamerer
duproklamerer
hanproklamerer
viproklamerer
dereproklamerer
deproklamerer
8. Presens perfektum
jeghar proklamert
duhar proklamert
hanhar proklamert
vihar proklamert
derehar proklamert
dehar proklamert
2. Preteritum (Fortid)
jegproklamerte
duproklamerte
hanproklamerte
viproklamerte
dereproklamerte
deproklamerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde proklamert
duhadde proklamert
hanhadde proklamert
vihadde proklamert
derehadde proklamert
dehadde proklamert
4a. Presens futurum
jegvil/skal proklamere
duvil/skal proklamere
hanvil/skal proklamere
vivil/skal proklamere
derevil/skal proklamere
devil/skal proklamere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha proklamert
duvil/skal ha proklamert
hanvil/skal ha proklamert
vivil/skal ha proklamert
derevil/skal ha proklamert
devil/skal ha proklamert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle proklamere
duville/skulle proklamere
hanville/skulle proklamere
viville/skulle proklamere
dereville/skulle proklamere
deville/skulle proklamere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha proklamert
duville/skulle ha proklamert
hanville/skulle ha proklamert
viville/skulle ha proklamert
dereville/skulle ha proklamert
deville/skulle ha proklamert
Imperativ
Bekreftende
duproklamer
viLa oss proklamere
dereproklamer
Nektende
duikke proklamer! (proklamer ikke)
dereikke proklamer! (proklamer ikke)
Dine siste søk