Norsk-Portugisisk oversettelse av sidestilt

Oversettelse av ordet sidestilt fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sidestilt på portugisisk

sidestilt
retningadjektiv lateral
Synonymer for sidestilt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De blir helt sidestilt med andre - også når det gjelder plassbestillinger.
2.Den unge sjefredaktør Andre Laurens, som overtok for et par års tid siden, nektet tidligere denne måned å efterkomme et krav fra aksjonærene utenfor avisen - som fordelt på mange hender sitter med tilsammen 40 prosent - om at det skulle ansettes en økonomisk direktør sidestilt med sjefredaktøren.
3.Der er arbeidsmiljø og sikkerhet sidestilt med annen teknisk - økonomisk virksomhet, og det beregnes avkastning på investeringer i arbeidsmiljøtiltak på linje med andre investeringer og med oppsiktsvekkende gunstige tall som resultat.
4.Det er ikke tilstrekkelig å si at nettopp likegyldigheten er et faktum i vår verden, slik informasjons og mediesamfunnet har gjort tradisjonens konstante nærvær mulig og også sidestilt høykultur og massekultur.
5.Diktsamlingen ble sidestilt med" Amtmandens Døtre" av Camilla Collett.
6.Efter planen skulle Kåre Valebrokk - for tiden freelancejournalist i VG og Økonomisk Rapport - på torsdagens styremøte ansettes som sidestilt sjefredaktør med Eric Cameron.
7.Generalsekretær Knut Sæther i Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen reagerer på at husmødre og folk med to års praksis fra næringen er sidestilt.
8.Helst ville de ha det fotografiske produkt sidestilt med andre verk som hører inn under åndsverkloven og dermed oppnå full opphavsrett til sine egne bilder.
9.I Trosteruds innlegg sies nærmest at all sendetid om morgenen kl. 06.3009.00 er like god, og sidestilt med tid om eftermiddagen.
10.I praksis betyr det at i Hellas blir tortur herefter sidestilt med høyforræderi.
11.Selv stilte han opp i Elf Grand Prix i Sandnes denne helgen, det eneste Norgescuprittet som poengmessig er sidestilt med NM.
12.Han gir oss stadig eksteriørmessige minnelser om Lars Roar Langslet eller Wolfgang Plagge, skrev Vårt Land for knapt 11 år siden, da Arve Solstad ble sidestilt sjefredaktør med Roar Storsletten i Dagbladet.
13.I Norge har vi sidestilt underholdning med dårlig Hollywoodkommersialisme, sier Eva Isaksen.
14.Den nye skuespillsjef blir leder for teatrets skuespilloppsetninger, og blir sidestilt med operasjefen og ballettsjefen.
15.FNsystemet gir ikke opphav til en slik rangering, for der er de ulike rettighetskategoriene sidestilt.
16.Israels forsvarsminister Yitzhak Rabin sa mandag at det jødiske folk ikke vil tilgi president Reagan for å ha sidestilt nazistiske styrker som ligger begravet på kirkegården i Bitburg med jøder som ble drept under det nazistiske folkemordet.
17.Krigsseilerne ble ikke engang betraktet som krigsdeltagere, og det gikk mange år,helt til 1968 før krigsseilerne fikk bedret sine krigspensjoneringsvilkår og ble nesten sidestilt med militært personell.
18.Kristelig Folkeparti uttaler i sitt program at handelen må bli sidestilt med industrien når det gjelder investeringsavgift, mens Senterpartiet vel bør ta et visst hensyn til at jordbruket er en av de næringer som rammes sterkest av investeringsavgiften, nærmere bestemt med ca. 300 mill. kr. pr. år inklusiv skogbruket.
19.Likeledes er det uakseptabelt at det i FNsammenheng udefinerte begrep" folkenes rettigheter" skal bli sidestilt med og dermed svekke det individuelle menneskerettsbegrep i enhver sammenheng.
20.Løkken har arbeidet som journalist i avisens sportsredaksjon siden 1980, og blir fra 1. november sidestilt redaktør med Arvid Eriksen.
21.Men ennå er ikke de to sprog sidestilt.
22.Siden slutten av 1970årene har Algerie drevet en intens kampanje for å viske ut fransk som sidestilt offisielt sprog, til fordel for arabisk.
23.Sjelden, om noen gang, i Vestens sivilisasjon har vedtatte normer og sannheter og det irrasjonelle vært så sidestilt som i middelalderen.
Dine siste søk