Norsk-Portugisisk oversettelse av sløseri

Oversettelse av ordet sløseri fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sløseri på portugisisk

sløseri
bruksubst. desperdício [m]
  pengersubst. extravagância [f], desperdício [m], prodigalidade [f]
Synonymer for sløseri
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.90 000 flasker fra de forskjelligste vingårder og årganger ligger i kjelleren, og selv om sløseri er bannlyst der i huset, går det med bl. a.
2.Bensinsløseriet i SovjetUnionen er kolossalt, men man kan diskutere om den omfattende svindelen skal regnes som sløseri.
3.Blant annet sammenlignet han Mondales trang til å bruke skattebetalernes penger med det sløseri vitsene tillegger fulle sjøfolk, for derefter å be sjømannsstanden om unnskyldning.
4.Den dårlige utnyttelse av kvinners intelligens og arbeidskraft er fremdeles et av de mest tragiske og vanvittige eksempler på sløseri vi ikke lenger har råd til.
5.Efter at USA, som ifølge FNreglene betaler 25 prosent av UNESCObudsjettet, før nyttår varslet at det vil trekke seg fra organisasjonen fra neste årsskifte i protest mot det man kaller utilbørlig, radikal politisering og byråkratisk sløseri, knyttet det seg sterk interesse til debatten om dette spørsmålet.
6.Et kritikkverdig sløseri med offentlige midler !
7.Hvorfor premiere sløseri og ødeleggelse av fremtidig livsmiljø ?
8.Man skal nå forsøke å hanskes med dette veldige sløseri ved hjelp av den tradisjonelle sovjetiske løsningen : ytterligere sentralisering.
9.Når man tar i betraktning hva dette horrible hullet sluker av millionbeløp, må det være berettiget å bruke betegnelsen sløseri.
10.Organisasjonen anklages for sløseri og - spesielt i USA for å la seg delvis dirigere av Moskva.
11.Resultatet blir isåfall et stort sløseri med samfunnets ressurser, understreker hun.
12.Slagordet for konferansen var" Arbeiderklassens rolle under oppbygginen av sosialismen", men rent konkret ble arbeiderne i åpningsreferatene oppfordret til å vise større disiplin og kjempe mot sløseri og dårlig arbeidsinnsats.
13.Statsbedriftenes sløseri med arbeidskraft, råvarer og pengemidler er fryktelig, erklærte han i sin forrige rapport til Folkekongressen.
14.Sven Skjenneberg, i Harstad Tidende 19.7., tar for seg" det kjempemessige sløseri av arbeidskraft og ressurser" som følger med Festspillene, ressurser som kanskje kunne utnyttes i positiv retning.
15.Tar vi med egen blomsterdyrking, som hvert år utgjør mange hundre millioner kroner, beviser dette ytterligere at småhusbygging på dyrkbar mark absolutt ikke er noe sløseri med ressurser.
16.Vi vil ikke ha noe sløseri, synes departementet å si.
17.Det er rett og slett sløseri med samfunnets ressurser når pasienter må stå i kø i ett fylke, mens det er ledig kapasitet i et annet.
18.Er ikke Norge et så lite land at en ny TVkanal er sløseri med ressurser ?
19.Albert Nordengen, stakkar, han får føle sløseri av denne art direkte på kroppen !
20.Det ville være et gigantisk sløseri dersom man åtte og et halvt år efter satsingsvedtaket beslutter seg for å stoppe opp og begynne på nytt uten å få nytte av det investerte.
21.Jeg synes det er lettsindig sløseri å bruke 4050 millioner dollar på produksjoner som" Dune" og" Cotton Club" - mesteparten av pengene burde vært sendt til Afrika i stedet, mener Seidelman.
22.Man skulle tro at dette ville innebære et enormt sløseri med energi for elgen.
23.Men ellers står altså bokstavene for" Reglementsenlig Anpassning Av Portionerna", og de betegner en ny aksjon mot sløseri i det svenske forsvaret.
24.På kirkens byggeplasser hersker det orden, arbeidet er godt organisert og sløseri forekommer ikke.
25.Resultatet er blant annet blitt et kolossalt sløseri med begavede og initiativrike mennesker som under andre omstendigheter skulle kunne ha beriket sitt samfunn på flere måter.
26.Samtidig lot han riksadvokaten Rekunkov komme til ordet med en lengre tale om kampen mot sløseri, slendrian, korrupsjon, alkoholmisbruk.
27.Til tross for advarsler har de ikke truffet nødvendige tiltak for å effektivisere utvinningen og sette en stopper for slurv og sløseri, heter det.
28.Umiddelbart efter fulgte en kampanje mot de tre ondene : korrupsjon, sløseri og byråkrati, og så en mot de fem ondene : bestikkelse, skattesnyteri, tyveri av statseiendom, svindel med statlige kontrakter og tyveri av økonomisk informasjon i spekulasjonsøyemed.
Dine siste søk