Norsk-Portugisisk oversettelse av slukne

Oversettelse av ordet slukne fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slukne på portugisisk

slukne
generellverb apagar, extinguir-se
  ildverb extinguir-se, apagar-se
  lysverb apagar-se
Synonymer for slukne
Anagram av slukne
Fler eksempler
1.Gudegnist som ei kan slukne, / fra Elysium du kom ! / Nu betrer vi, gledesdrukne, / himmelske din helligdom.
2.Da vil brannen slukne umiddelbart.
3.Denne kamputviklingen er på et vis typisk for nettopp M / S. Flere ganger tidligere har drabantbylaget vært i føringen for så å slukne mer eller mindre utover i kampene.
4.Dermed er den olympiske ilden i ferd med å slukne for nordmennenes del i Boston.
5.Skulle han endog gå hen og vinne, vil det være beskjed om at Harts stjerne er i ferd med å slukne også i denne del av USA.
6.Det kom nok noe overraskende at Video Rocket med ett syntes å slukne hundre meter fra mål, og det var bare iherdig og effektiv ridning av Larsen som sikret seieren.
7.Enkelte av våre kritikere har hevdet at vi fløt på som ville tilbake til naturen og gjorde opprør mot det kunstige, og at ilden på vår lille leirplass snart ville slukne.
8.Fire Power har hatt for vane å slukne totalt i oppløpet efter å ha ledet i stor stil.
9.Idrettskarrieren er over, spotlightene over hennes tilværelse er i ferd med å slukne.
10.Oppstandelsestroen skal fylle oss med motkrefter mot alt det som vil få oss til å gi opp, gjøre oss bitre, få oss til å slukne som mennesker.
Liknende ord

 
 

slukne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sluknesluknendesluknet
Indikativ
1. Presens
jegslukner
duslukner
hanslukner
vislukner
dereslukner
deslukner
8. Presens perfektum
jeghar sluknet
duhar sluknet
hanhar sluknet
vihar sluknet
derehar sluknet
dehar sluknet
2. Preteritum (Fortid)
jegsluknet
dusluknet
hansluknet
visluknet
deresluknet
desluknet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sluknet
duhadde sluknet
hanhadde sluknet
vihadde sluknet
derehadde sluknet
dehadde sluknet
4a. Presens futurum
jegvil/skal slukne
duvil/skal slukne
hanvil/skal slukne
vivil/skal slukne
derevil/skal slukne
devil/skal slukne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sluknet
duvil/skal ha sluknet
hanvil/skal ha sluknet
vivil/skal ha sluknet
derevil/skal ha sluknet
devil/skal ha sluknet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle slukne
duville/skulle slukne
hanville/skulle slukne
viville/skulle slukne
dereville/skulle slukne
deville/skulle slukne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sluknet
duville/skulle ha sluknet
hanville/skulle ha sluknet
viville/skulle ha sluknet
dereville/skulle ha sluknet
deville/skulle ha sluknet
Imperativ
Bekreftende
duslukn
viLa oss slukne
dereslukn
Nektende
duikke slukn! (slukn ikke)
dereikke slukn! (slukn ikke)
Dine siste søk