Norsk-Portugisisk oversettelse av tvinne

Oversettelse av ordet tvinne fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tvinne på portugisisk

tvinne
repverb trançar, enroscar, torcer
Synonymer for tvinne
Avledede ord av tvinne
Fler eksempler
1.De finner ingen grunn til å sitte stille bare for å tvinne tommeltotter.
2.Hennes vakre, lyriske sopran hadde problemer med å nå helt ut i den store gymsalen, og hun måtte også kjempe en ublid kamp mot barn som klatret i ribbeveggene og to gutter som så hvor mye limbånd de kunne tvinne rundt en ballong før den sprakk.
3.Roller vet han ikke noe om foreløbig, bare at det ikke skal bli tid til å tvinne tomler i Bergen for noen av dem.
4.Jeg syntes det var for ille bare å sitte her og tvinne tommeltotter.
5.Når man møter på en arbeidsplass og stort sett blir sittende og tvinne tommeltotter mesteparten av dagen, bryter det med de flestes normale, sunne innstilling til arbeidet, skriver Høgsæt blant annet i brevet.
6.Den mest effektive metode å bli avfeldig på, er å sette seg i gyngestolen og tvinne tommeltotter.
7.Den som aller tydeligst utnyttet rikdommen ved å la ord assosiere frem nye, ved å la stavelser i ett bygge bro til et annet sted, ved å la humor og revolt, ømhet og ironi tvinne seg sammen i en helhet - det var nok eldstemann i laget, Gherasim Luca.
8.Det er et møysommelig arbeide å dele og tvinne alt garnet, og å lime på fjærene med varmtflytende smeltelim - efter at de først er tvunnet fast i den samme tråden som hun vever med.
9.Ulike effekter oppnås ved å tvinne garnet forskjellig, men et solid møbelstoff må ha tilstrekkelig" sno" til å hindre at fibrene arbeider seg frem til overflaten.
Liknende ord

 
 

tvinne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tvinnetvinnendetvinnet
Indikativ
1. Presens
jegtvinner
dutvinner
hantvinner
vitvinner
deretvinner
detvinner
8. Presens perfektum
jeghar tvinnet
duhar tvinnet
hanhar tvinnet
vihar tvinnet
derehar tvinnet
dehar tvinnet
2. Preteritum (Fortid)
jegtvinnet
dutvinnet
hantvinnet
vitvinnet
deretvinnet
detvinnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tvinnet
duhadde tvinnet
hanhadde tvinnet
vihadde tvinnet
derehadde tvinnet
dehadde tvinnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal tvinne
duvil/skal tvinne
hanvil/skal tvinne
vivil/skal tvinne
derevil/skal tvinne
devil/skal tvinne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tvinnet
duvil/skal ha tvinnet
hanvil/skal ha tvinnet
vivil/skal ha tvinnet
derevil/skal ha tvinnet
devil/skal ha tvinnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tvinne
duville/skulle tvinne
hanville/skulle tvinne
viville/skulle tvinne
dereville/skulle tvinne
deville/skulle tvinne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tvinnet
duville/skulle ha tvinnet
hanville/skulle ha tvinnet
viville/skulle ha tvinnet
dereville/skulle ha tvinnet
deville/skulle ha tvinnet
Imperativ
Bekreftende
dutvinn
viLa oss tvinne
deretvinn
Nektende
duikke tvinn! (tvinn ikke)
dereikke tvinn! (tvinn ikke)
Dine siste søk