Norsk-Portugisisk oversettelse av undersøkelse

Oversettelse av ordet undersøkelse fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

undersøkelse på portugisisk

undersøkelse
generellsubst. investigação [f], exame [m]
  statistikksubst. levantamento [m], sondagem [f], pesquisa [f]
  rettsvitenskapsubst. inquérito [m]
  medisinsubst. check-up [m], exame médico [m], exame [m], análise clínica [f]
Synonymer for undersøkelse
Avledede ord av undersøkelse
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En teoretisk og eksperimentell undersøkelse av faktorene som påvirker borefremskrittet.
2.En undersøkelse av mordet på pave Johannes Paul I".
3.En undersøkelse som Venstreorganet, Vår Framtid, har foretatt, viser at omtrent samtlige fylkesledere i partiet stiller seg positive til å samarbeide med Arbeiderpartiet om regjeringsmakten.
4.Også en undersøkelse Kristelig Folkeparti har fått utført av et opinionsinstitutt, viser at så mange som 45 prosent mener at Kr.F. i enda sterkere grad burde arbeide for å styrke familien.
5.Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
6.Slik lyder det efter en undersøkelse som Norsk Lektorlags landsseksjon for geografi har gjort, gjengitt i Skoleforum.
7.Slik spørsmålet er formulert i Gallup / NOIs undersøkelse, som fortoner seg som et rent politisk bestillingsverk, ligger det oppsiktvekkende i at så mange har svart at de ikke ønsker lavere skatt.
8.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
9.Så vidt jeg vet, finnes det ingen annen slik undersøkelse fra Norge.
10.(New York Times) En omfattende ny undersøkelse tyder på at bruken av kokain fortsatt øker drastisk i USA, og at de problemer som knytter seg til kokain, er langt alvorligere enn hva mange har trodd.
11.(New York Times) Et raskt økende antall japanere - de fleste av dem unge - kan ikke håndtere spisepinner, et redskap så elementært at det er blitt et symbol på Asia, ifølge en ny undersøkelse.
12.(NØP / KIPA) En fersk undersøkelse viser at det for tiden bor omkring 6,6 millioner muslimer i VestEuropa.
13.Allerede ifjor høst ba vi Helsedirektoratet om å foreta en slik undersøkelse, eftersom vi visste at folk klaget over å måtte stå på venteliste.
14.Ansatte på alle nivåer i barnehavene trenger jobbopplæring, det vil si undervisning i å utføre den konkrete jobben de er satt til, sa forsker Ingar Roggen da han presenterte resultater fra en undersøkelse blant ansatte i Oslos barneparker og barnehaver.
15.Bare i et tilfelle gjennomsøkte politiet kontorene til en forsker efter en undersøkelse i hans hjem, sa Urban.
16.Det dreier seg om en undersøkelse som omfatter kun Tromsø.
17.Det eneste jeg kjenner til er en 20 år gammel undersøkelse, som viste at kvinner relativt kort tid efter fødsel kan være i samme fysiske form som før.
18.Det er første gang en slik undersøkelse er gjort, tidligere hadde vi bare antagelser, sier Bjørg Totland og Margrethe Aanesen til Aftenposten.
19.Det er ikke grunnlag for å kalle NRKs undersøkelse av ungdomsforbruk for delvis misvisende, sier programsekretær Arne Wam til NTB.
20.Det er nylig foretatt en undersøkelse i 16 kommuner som viser at gjennomsnittlig er ca. 75 pst. av barna tilstede, mens man har forutsatt 90 pst. En utnyttelse på 75 pst. betyr at det i virkeligheten er 12 barn tilstede i gjennomsnitt der det er tatt opp 16, sier Astrid Gjertsen som understreker at ingen skal betvile at barnehavepersonalet kan ha en stri tørn.
21.Det vi trenger er nettopp flere rådgivende leger, opplæring av personell ved trygdekontorene, og ikke minst aktiv informasjon til sykmeldende leger, sier overlege Melsom, som fikk forskningsmidler fra Sosialdepartementet til å gjennomføre sin undersøkelse.
22.Det viser blant annet Magne Raundalens undersøkelse.
23.En lege må få anledning til å foreta en undersøkelse.
24.En nylig avsluttet undersøkelse viser at antall fengslinger i slike saker ikke er foruroligende høyt.
25.En undersøkelse fra USA viser at for hver tusen dollar samfunnet brukte på å gi barn et pedagogisk tilbud i fireårsalderen, sparte samfunnet inn 7 000 dollar.
26.En undersøkelse som denne er en god veileder for oss i departementet når det nærmer seg 1. september, og vi vil skjele til de forskjellige stasjonenes ønsker om sendetidspunkt, også ut fra antall lyttere, sier byråsjef Roy Kristiansen.
27.En undersøkelse viser at Postverket kan tilby falsing, konvoluttering, pakking og frankering til priser som ligger ned mot under halvparten av det de private firmaene opererer med.
28.En undersøkelse viser at dagspressen vil tape åtte prosent av sine annonseinntekter dersom det innføres reklame i svensk TV.
29.For skatteydere med vanlig lønnsinntekt er det ikke mange muligheter, men Norsk Skattebetalerforenings undersøkelse viser dessverre at svært mange forsøker seg.
30.Forbrukerne er godt dressert i landet vårt, sa statsråden, og henviste blant annet til en undersøkelse utført av Norsk Opinionsinstitutt.
Dine siste søk