Norsk-Portugisisk oversettelse av utvandring

Oversettelse av ordet utvandring fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utvandring på portugisisk

utvandring
generellsubst. êxodo [m], transmigração [f]
Synonymer for utvandring
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Reisen til Amerika" - utstillingen som gir et så levende bilde av den norske utvandring til den nye verden, er flyttet fra hovedstaden til Hå gamle prestegård ved Stavanger.
2.Samisk utvandring til Amerika er et uhyre interessant og lite kjent tema som vi tar opp i en film med et budsjett på 850 000 kroner, sier Karen Ann Sørensen som selv er av utvandrerslekt.
3.Benkow minnet om hva Norge og nordmenn selv har mottatt, ved utvandring og impulser utenfra, og manet til aktsomhet overfor vår egen frykt for fremmede og ukjente.
4.DDR har stanset all offisiell utvandring mens forhandlingene pågår.
5.Danskene ofrer ellers forholdsvis stor oppmerksomhet på mormonerne, de utgjorde et markant innslag i den danske utvandring.
6.Den vellykkede utstilling om den norske utvandring til Amerika som for tiden vises på Høvikodden, gir et fascinerende sosiologisk tidsbilde av våre forfedres Norge.
7.Det ble under møtet sterkt understreket at man dels må trekke linjer bakover til den aller første" utvandring" - i vikingetiden, og til den aller nyeste, og ikke bli hengende igjen i nostalgisk romantikk.
8.Dette er også med å endre karakteren av den utvandring vi har hatt fra Norge til USA de senere år.
9.Fjernsynet har nylig kjørt en tankevekkende og stimulerende serie om migrasjon (utvandring og innvandring), kultur, identitet og tilhørighet.
10.Foruten den norske utvandring til Amerika, som er hovedtema, vil utstillingen blant annet gi en presentasjon av de omfattende transatlantiske forbindelser på sjøfartsområdet idag.
11.Genschers henstilling om utvandring for den etniske minoritet sammenfattet Pravda med at han" berørte familigjenforeningsspørsmål.
12.Han er også en representant for den nye typen utvandring som man har sett stadig mer av ; et kortvarig opphold i USA for så å komme hjem for å arbeide videre for det amerikanske selskapet.
13.Hvilken betydning denne utvandring kan få på NordIrlands fremtidige politiske liv, er det idag ingen som kan si, men forskere inkludert Joan Harbinson spår at den kan bli dramatisk.
14.I de senere år er det registrert bjørn i nye områder i Rogaland og indre deler av VestAgder, og det kan tyde på at det er en viss utvandring fra Telemark.
15.I forhold til folkemengden var vår utvandring den nest største fra noe enkelt land, Irland ligger foran.
16.I tre år har hun vært opptatt med research og funnet forbausende mange bevis på samisk utvandring.
17.Ialt 35 mannlige vietnamesiske flyktninger er fryktet druknet, deres koner ble voldtatt og kidnappet forrige måned i et av de verste piratangrep som har funnet sted siden" båtfolket" startet sin utvandring for fem år siden.
18.Idag klokken 19 blir det Country & Westernshow på Høvikodden med Teddy Nelson og Nashville Connections og det holdes foredrag om samenes utvandring til Alaska.
19.Idar Kristiansens romanepos" Kornet og fiskene" om den finske utvandring til den fiskerike, nordnorske kyst, skal bli film.
20.Men produsenten hviler ikke på sine laurbær, en film om samisk utvandring til USA er på trappene.
21.Michnik antyder i brevet at ferien ville ha betydd utvandring, og sier at han ikke kunne akseptere tilbudet fordi det ville grense til moralsk selvmord.
22.Og slik kunst befinner seg fortsatt i grafikksalene, side om side med Sigrids og Oles utvandring.
23.Regjeringen har besluttet å gi vel seks millioner kroner til Den mellomstatlige komite for utvandring (ICN).
24.Søndag formiddag blir det en forestilling litt utenom det vanlige på Høvikodden Kunstsenter i forbindelse med den stadig pågående utstillingen" Reisen til Amerika" om nordmenns utvandring til det forgjettede land.
25.Temaet er nesten en million nordmenns utvandring til Amerika.
26.To andre foredrag omhandler Amerikabrevene og samenes utvandring til Alaska.
27.Vesttyske myndigheter opplyste mandag at rundt 20 000 østtyskere kan få tillatelse til å utvandre til Vesten i inneværende år som følge av lettelsene i kontrollen med utvandring fra ØstTyskland.
28.Vill laks er kun blitt undersøkt i forbindelse med prosjektet" Utvandring av laksesmolt", som har relevanse for havbeiteproblematikken.
29.Zimbabwe, som hadde en blomstrende økonomi da landet fikk sin selvstendighet for drøyt fire år siden, befinner seg idag i dyp økonomisk krise, og den hvite utvandring pågår fortsatt i stor skala.
30.utvandring og gjør tjeneste som utstillingskatalog.
Dine siste søk