Norsk-Portugisisk oversettelse av villedet

Oversettelse av ordet villedet fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

villedet på portugisisk

villedet
personadjektiv mal aconselhado
Synonymer for villedet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er klart at Zola Budd, hennes trener og sponsorer har villedet både deltagerne i Sentrumsløpet og den norske offentlighet om hennes sydafrikanske statsborgerskap, heter det videre i pressemeldingen.
2.Politiet har direkte villedet Oslo forhørsrett !
3.Vi har kanskje 200 fanger, og de fleste er slike som er blitt villedet av fienden.
4.Dessverre inneholder Arne Kvalheims artikkel i Aftenpostens kveldsnummer 14. mai iår så mange gale faglige vurderinger at både menigmann og politikere blir villedet.
5.General William Westmoreland - villedet han eller tok han" bare" feil ?
6.Han sa ikke hvordan han mente Reagan ble" villedet", men pekte på at han hadde rådet USA til å gå inn i Libanons sentrale fjellområder sammen med den libanesiske hær efterat israelerne trakk seg tilbake fra de drusiske stillingene.
7.Israels tidligere forsvarsminister Ariel Sharon sa i israelsk fjernsyn onsdag at USAs president Ronald Reagan er blitt" alvorlig villedet" av sine rådgivere om situasjonen i Libanon.
8.Krig er penger, generaler er stupide, den ikkemilitærnektende menige er villedet.
9.Men David Pearson skriver i nyhetsmagasinet at presidenten og hans administrasjon villedet pressen og verdensopinionen om hva de visste - og når de visste det.
10.Men så skjedde det fatale, at den gode Monetarius ble villedet av en artikkel om St. Johannes i et større tysk myntleksikon.
11.Partiorganet Folkets Dagblad går samtidig til rette med Sovjethærens organ Røde Stjerne, som har hevdet at kinesisk presse har villedet sine lesere med sine fremstillinger av det kjernefysiske rustningskappløp.
12.Disse intellektuelle fristeder skal knebles for å forhindre at de unge polakker som søker en høyere utdannelse, skal bli villedet av" reaksjonære" kretser.
13.I tillegg til en mengde andre beskyldninger anklaget han finansminister Nigel Lawson for å ha villedet rettsvesenet i saken.
14.Jeg tenkte ikke lenger noe vondt om offiseren som hadde villedet meg.
15.Når man vet at det tar ca. femåtte år å utdanne en cand. scient. / dr. scient., ville det være en stor fordel om studentene i sitt yrkesvalg slapp å bli offentlig villedet av uriktige konklusjoner og forlengst avdankede prognoser.
16.OPEClandene føler at de er blitt lurt, villedet og bedradd av Nordsjøprodusentene, ifølge redaktør Peter Bild i det velansette oljetidsskriftet Petroleum Intelligence Weekly (PIW).
17.OPECministrene føler seg lurt, villedet og bedradd av Nordsjøprodusentene.
18.Og villedet av egen skremselsagitasjon var de selvsagt ikke rede til å erkjenne noen som helst vekst under den nåværende regjering, langt mindre at det ventet Buskerud fylke og resten av fedrelandet noen lys og spirende fremtid under en fortsatt borgerlig regjering.
19.Professor Aubert har tidligere advart mot å gjøre Treholt til en politisk martyr for venstresiden, og han mente at Treholts egne handlinger og utsagn slo hull på formodningen om at han var en villedet idealist.
20.Publikum blir jo direkte villedet når en klient søker en advokat og ikke kan vite om advokaten kan føre saken frem til Høyesterett.
Dine siste søk