Norsk-Spansk oversettelse av Estland

Oversettelse av ordet Estland fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Estland på spansk

Estland
allmenn? Estonia
Avledede ord av Estland

 
 

Wiki
Koordinater: 58°51'N 25°25'Ø Republikken Estland (Eesti Vabariik, Fristaten Estland) er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre tidligere sovjetiske republikkene som utgjør Baltikum. Det grenser mot Østersjøen i nord og vest, mot Latvia i sør og Russland i øst.

Fler eksempler
1.Vinduet" har gjort et fint stykke arbeide med nye bøker fra Estland, Latvia og Litauen.
2.Arbeider som spenner over ikke bare maritime motiver, men også fredelige motiver fra hans hjemland Estland, med vidunderlige blomsterenger med estlandske vindmøller i bakgrunnen.
3.Barnet ble efterlatt i Tallinn hos moren til Randperes kone - den i Estland kjente popvokalisten Leila Miller.
4.Biskop Borgen bor i Stockholm og er øverste leder for metodistene i blant annet Norge, Sverige, Danmark, Estland og Litauen.
5.Borgen er biskop for Metodistkirken i de nordiske land pluss Estland - med Stockholm som bosted og kontoradresse, men med Romerike som oppvekststed.
6.De ble nylig fraktet ut av Estland for å tilbringe de neste femseks årene i tvangsarbeidsleirer med påfølgende år i indre eksil.
7.De to har allerede fått politisk asyl i Sverige, og ville nå be om hjelp for å få sin 13 måneder gamle datter Kaisa ut fra Estland.
8.De var jo ikke utsatt for forfølgelse i Estland før de flyktet derfra.
9.Den 22 år gamle Leila Miller, som i forrige måned - via Finland - hoppet av i Sverige sammen med sin mann, var en kjent popsangerinne i Estland.
10.Den 26 år gamle Randepere var tidligere visejustisminister i Estland.
11.Den danske ekspansjon under Valdemarene konsentrerte seg mer og mer om Estland.
12.Den finske flyktningepolitikk er kommet i fokus efter at den høytstående politikeren fra Estland og hans kone flyktet via Finland, men søkte politisk asyl i Sverige.
13.Den gang var Estland en fri og selvstendig nasjon, og det resultatet er ikke bakt inn i totalstatistikkene for sovjetiske fotballmøter med Norge.
14.Det eneste som kan tangere en norsk triumf over Sovjet, var 30 over Estland i 1932.
15.Det er en meget utbredt oppfatning i Estland at en flykting ikke kan føle seg trygg før han har forlatt finsk område.
16.Det estiske avhopperparet ble ikke forfulgt i Sovjetrepublikken Estland.
17.Det gjelder såvel i Latvia som i Estland og i Litauen.
18.Dr. philos. Ivar Orgland, som sist søndag tok sine tilhørere med seg via lysbildekåseri på en turistferd med" North Star" til Polen, Estland og Leningrad, fortsetter ferden i Universitetets gamle festsal søndag.
19.Eksilbalterne har ikke oppgitt håpet om at en dag skal Sovjetrepublikkene Estland, Latvia og Litauen få tilbake sin selvstendighet.
20.Eller gjøre livet surt for familien i Estland.
21.En 28 år gammel instruktør i den sovjetiske ungdomsorganisasjonen Komsomol i Estland har hoppet av i Sverige via Finland, opplyste svensk politi i går.
22.En tidligere visejustisminister fra Estland har sammen med sin hustru hoppet av og bedt om politisk asyl i Sverige.
23.Estland er den nordligste av de tre tidligere selvstendige baltiske stater, og står både sproglig og kulturelt nært Finland.
24.Et unntak er innbyggerne i Sovjetrepublikken Estland.
25.Finland, Estland Latvia, og senere Litauen, blir erklært som sovjetisk interessesfære, i likhet med de østlige deler av Polen.
26.For i motsetning til hva finske myndigheter offisielt hevder, er det i Estland en meget utbredt oppfatning, ifølge Randpere, at politiske flyktninger fra SovjetUnionen blir sendt tilbake, dersom de oppdages.
27.For ikke lenge siden fikk kommunistpartiet i Estland direktiv fra Kreml om å forsterke kampen mot nasjonalisme og vestlig innblanding.
28.For ikke tror ansvarlige finske politikere at SovjetUnionen vil la det gå upåtalt hen, dersom det virkelig var grunnlag for et rykte i f.eks Estland, om at Finland gir politisk asyl til alle som klarer å ta seg dit.
29.Fra kommunistpartiets sentralkomite har partiorganisasjonen i Estland nylig fått sterke oppfordringer om å bekjempe nasjonalismen og spredning av undergravende vestlig kultur.
30.Han har vært en av flere visejustisministre i Estland, og var inntil han hoppet av, medlem av sentralkomiteen for det kommunistiske ungdomsforbundet Komsomol i republikken.
Dine siste søk