Norsk-Spansk oversettelse av Hr

Oversettelse av ordet Hr fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Hr på spansk

Hr
tittelsubst. sr. [m], señor [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er mulig at hr. Vinje er en meget opptatt mann.
2.Han oppfordrer også høyst betimelig hr. Holøs til å forespørre Kr.F.statsrådene om det er" Høyrematerialismen" som dominerer Regjeringens arbeide.
3.Ja, ja, det har vore ein dag, hr. president.
4.Si det med blomsten av Norges ungdom, hr. Quisling".
5.Vi kommer sent, Hr. Kunsel, men vi kommer godt !" som Kielland lar Jacob Worse si det.
6.Det hr. Willoch har referert av hva Gunnar Berge har sagt, er det selvsagt full dekning for.
7.Dristige strøk, fastslår Hr. Tegner, som forblir undrende taus, helt til vi står et par skritt fra klosterets inngangsportal.
8.For De har vel skaffet Dem et kurs på vinterlandbruksskolen, hr. Dahl ?
9.Forskningen viser at barnekreft hverken er miljøbestemt eller arvelig, og hyppigheten av tilfellene har ikke endret seg i løpet av den tiden man hr drevet registrering, sier spesiallege, dosent dr.med. Sverre O. Lie.
10.Hr. Rosendal, sa han med dårlig skjult triumf, - hvis De heter det, De fortalte at De hadde gått flere lange skiturer med Hans Christian Rolsvåg.
11.Hvad Udførelsen angaar, roses Hr. Hartmans og Frøken Björkegrens samt Fru Bosins Spil ; de lønnedes ogsaa med flere Fremkaldelser.
12.Ingen fare, hr. Aasetre.
13.Jeg regner med at den engelske støtten vil være til hjelp i arbeidet vårt for å reise ankesaken for domstolen i Strasbourg, sier hr.adv.
14.17," Perinatal omsorg i Norge", som har falt hr. Solum tungt for brystet og fått ham til å gripe pennen ?
15.A. Skal vi møtes og inspisere disse" kontorene", hr. skolesjef ?
16.AT en norsk borgerlig og en svensk sosialdemokratisk regjering har sammenfallende syn på de ødeleggende virkninger av en altfor høy bedriftsbeskatning, og at hr. Førde befinner seg utenfor denne virkelighet, har fått Arbeiderbladet til helt å gå av skinnene.
17.Aano hadde besteget talerstolen og fremført den obligatoriske åpning" Hr. president".
18.Af programmets øvrige Numer kan nævnes, at Hr. Lindeman udførte i ren, klassisk og værdig Stil egne Variationer over et Thema af" Rinaldo" af Händel.
19.Arvesen arbeidet som fullmektig på kontoret hos hr.adv.
20.Avtalen om driftstilskudd, takster og prissystem, som hr. Gundersen omtaler i sin artikkel, ble sendt ut til uravstemning i mars iår.
21.Bispedømmerådsformannen opplyser at det var en henvendelse utenfra som førte til at rådet vedtok å sende denne erklæringen til hr.adv.
22.Budgetkomiteen har indstillet til Bifald den kgl. Prop. om Laurviks Bøgeskovs Overtagelse som Statseiendom i Henhold til Hr. Kammerherre Treschows noble Tilbud.
23.BÅDE temaet og Hr. Evensens traktatutkast er velkjent fra en sammenhengende debatt gjennom de siste to år, en debatt som de fleste regnet med bare ville ta en pause efter nedrustnings og sikkerhetsforliket i Stortinget siste vinter.
24.DET er ikke underlig at hr. Popov til de grader slapp seg løs under landskonferansen, når grunnen var så beredt og forsamlingen så takknemlig.
25.Danskene åpnet også 2. omgang i høygear, men Elkjær traff ikke godt nok mot kveldens mest opplagte nordmann, hr. Thorstvedt fra Stavanger.
26.De tre bind vil mildt sagt nyansere historielektorens kjekkiserier om" bremsekloss" og annet, men dette har hr. Bull ikke hatt tid til å vente på.
27.De tre bind vil mildt sagt nyansere historielektorens kjekkiserier om" bremsekloss" og annet, men dette har hr. Bull ikke hatt tid til å vente på.
28.Den (nesten) alltid blide Hr. Tegner får et litt sårt drag over ansiktet, da intervjueren spør om avistegningen og fremtiden.
29.Den Evne til Karakteropfatning og det komiske Lune, som Hr. Johannessen allerede viste i Professor Wilmers Farcerolle i" Ultimo", havde han endnu bedre Anledning til at lægge for Dagen i en Rolle som Anders Lundestad i" De Unges Forbund", i hvilken han igaar opptraadte paa Kristiania Theater.
30.Den skal gjøre det klart for alle hvordan hans stilling i virkeligheten er, sa hr. Sagladin.
Dine siste søk
Hr