Norsk-Spansk oversettelse av adskille

Oversettelse av ordet adskille fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

adskille på spansk

adskille
differensieringverb diferenciar, distinguir, hacer diferencias
  formålverb separar, desconectar
Synonymer for adskille
Avledede ord av adskille
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Når jeg henvender meg til ulike departementer, varierer svartiden fra under ti dager til nesten ti måneder på spørsmål som i" vanskelighetsgrad" ikke ser ut til å adskille seg meget", skriver sogneprest Wilter.
2.Bydelsutvalget prioriterer redusert trafikk på boligveier, foruten fortau, sykkelveier og turveier for å adskille myke trafikanter fra kjøretrafikken.
3.Bøkene vil bli innbundet i en myk perm og adskille seg fra pocketbøkene, allikevel vil man holde prisen så lav som mulig.
4.De hevdet at det også var enighet om å øke mandatet til en sikkerhetskomite som skal overvåke våpenhvilen, foruten å treffe de nødvendige tiltak for å adskille de stridende parter langs krigsfrontene i Beirut og i fjellområdet øst for hovedstaden.
5.Det var så tidlig som i 1952 at fysiologene Bloch og Pursell oppdaget magnetisk resonans, og i 1971 ble det påvist at dette kunne brukes til å adskille kreftvev fra normalt vev hos dyr.
6.Det vil komme som en formidabel overraskelse for de fleste iakttagere i Washington om Reagans siste fire år viser seg å adskille seg vesentlig fra hans første.
7.Dette bør adskille seg fra det nåværende utdannelsesprogram for HVungdom ved at det ikke omfatter bare rene militære disipliner og at skyteøvelsene bare omfatter skyting med lettere våpen.
8.Ifølge Kreml skal partiet" tydelig vise at det estiske folks historie ikke går å adskille fra utviklingen og styrken i den sovjetiske staten".
9.Vår fullstendige mangel på evne til å adskille problemdrøfting fra personlig interesser og dermed mer og mindre kamuflert grådighet, samt evnen til å erkjenne konsekvensene for inflasjonsnivå og andre slike problemtilstander i tidens samfunnsutvikling.
10.Og det som Gud har sammenføyet, skal intet menneske adskille," supplerer den mest taleføre halvpart høytidelig.
11.Blant de seks andre punktene ministrene og fotballlederne ble enige om å drøfte før neste sesong innledes i august, er flere og bedre gjerder som kan adskille hjemme og bortepublikum, mer bruk av videokameraer for å samle bevis mot bråkmakere, flere adskilte familietribuner.
12.Da er det meget betenkelig å adskille to så fundamentale områder som dem moralen og livssynet representerer.
13.Forslaget om å adskille forhandlingene om mellomdistanserakettvåpen fra de to andre deler av Geneveforhandlingene kom overraskende, efter at Moskva hittil alltid har insistert på at forhandlingene om de tre" kurver" måtte føres sammen.
14.Og valget av glass som materiale vil gi overbygningen for adkomsten til Tbane og togstasjon et forholdsvis lett preg, slik at den klart vil adskille seg fra de mer monumentale, fredede bygninger.
15.SovjetUnionens partisjef Mikhail Gorbatsjov slapp en nedrustningspolitisk bombe under sin tale i den franske nasjonalforsamling torsdag, da han foreslo å adskille forhandlingene om mellomdistanseraketter i Europa fra de øvrige to hovedområder i Geneveforhandlingene, om strategiske våpen og romvåpen.
Dine siste søk