Norsk-Spansk oversettelse av alarmere

Oversettelse av ordet alarmere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alarmere på spansk

alarmere
hjelpeverb llamar, hacer intervenir
  fareverb alertar, poner en guardia
Synonymer for alarmere
Fler eksempler
1.Vi hadde, sier legen, - en plan med hemmelige depoter, og vi kunne alarmere de nødvendige busser så de kunne stå ved den dansktyske grensen i løpet av 24 timer.
2.Det sier seg selv at den uro som oppsto omkring Steinmoens drastiske påstander om vold og terror, både ved Fossnes og Dagsrudheimen måtte alarmere og utløse reaksjoner, ikke bare hos foreldre og pårørende, men også hos almenheten og de lokale presseorganer.
3.Gode muligheter til å alarmere andre skip på grunn av høy trafikktetthet i fartsområdet, radioutstyret er plassert slik at det er tilgjengelig for øyeblikkelig bruk i en eventuell nødsituasjon, det er flere enn en person ombord som har opplæring og erfaring i bruk av radioutstyret, og broen er alltid bemannet når skipet er i sjøen slik at en nødmelding vil kunne sendes ut meget hurtig hvis en nødsituasjon oppstår.
4.Og kjøkkensjef Peter Obal kunne fortelle at ikke lenge efer startskuddet forleden torsdag var pågangen så kraftig at" Den sorte garde" måtte alarmere" Den hvite garde" og anmode om forsterkninger fra det konditorerende kjøkken.
5.Så det er ingen grunn til å alarmere barnevernet.
6.Vi trenger å utvikle et effektivt system for å alarmere det internasjonale samfunn.
7.Tenk om Dalsgård hadde kommet ned, men latt være å alarmere redningsmannskapet.
Liknende ord

 
 

alarmere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) alarmerealarmerendealarmert
Indikativ
1. Presens
jegalarmerer
dualarmerer
hanalarmerer
vialarmerer
derealarmerer
dealarmerer
8. Presens perfektum
jeghar alarmert
duhar alarmert
hanhar alarmert
vihar alarmert
derehar alarmert
dehar alarmert
2. Preteritum (Fortid)
jegalarmerte
dualarmerte
hanalarmerte
vialarmerte
derealarmerte
dealarmerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde alarmert
duhadde alarmert
hanhadde alarmert
vihadde alarmert
derehadde alarmert
dehadde alarmert
4a. Presens futurum
jegvil/skal alarmere
duvil/skal alarmere
hanvil/skal alarmere
vivil/skal alarmere
derevil/skal alarmere
devil/skal alarmere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha alarmert
duvil/skal ha alarmert
hanvil/skal ha alarmert
vivil/skal ha alarmert
derevil/skal ha alarmert
devil/skal ha alarmert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle alarmere
duville/skulle alarmere
hanville/skulle alarmere
viville/skulle alarmere
dereville/skulle alarmere
deville/skulle alarmere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha alarmert
duville/skulle ha alarmert
hanville/skulle ha alarmert
viville/skulle ha alarmert
dereville/skulle ha alarmert
deville/skulle ha alarmert
Imperativ
Bekreftende
dualarmer
viLa oss alarmere
derealarmer
Nektende
duikke alarmer! (alarmer ikke)
dereikke alarmer! (alarmer ikke)
Dine siste søk