Norsk-Spansk oversettelse av alarmerende

Oversettelse av ordet alarmerende fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alarmerende på spansk

alarmerende
advarseladjektiv alarmante, inquietante, espantoso
Synonymer for alarmerende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter mitt syn står verden idag overfor en alarmerende internasjonal situasjon.
2.Hvitedauen", i form av øket narkotikamisbruk, er i ferd med å spre seg i alarmerende fart blant britisk ungdom.
3.Dersom religionsfaget ikke har livskraft nok til å få gjennomslag blant elevene som valgfag, er situasjonen alarmerende.
4.Det er på globalt plan vi finner den alarmerende utvikling.
5.Men, sa han, det er vår faste overbevisning at det er mulig å rette opp dagens alarmerende utvikling, stanse våpenkappløpet, redusere, for senere totalt å fjerne krigstruselen.
6.Svikten i kalveproduksjonen kom ikke overraskende, sier Skogland, som kan fortelle at villreinstammen i Setesdalsheiene er rammet av de samme alarmerende forhold.
7.Vi har gjennomført stikkprøver som har vist langt mer alarmerende tilstander enn det Kirke og undervisningsdepartementet foreløbig har gitt uttrykk for.
8.Vi synes imidlertid det er alarmerende at hver 4. innvandrer har opplevd diskriminering i form av handlinger som rammes av straffelovens bestemmelser om skadeverk og vold, sier Kirsten Eeg.
9.Vårt inntrykk er at skoleboksituasjonen generelt ikke er alarmerende dårlig, men heller ikke fullt ut tilfredsstillende innen alle fagområder, opplyser Anne Olaug Ingeborgrud.
10.Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening sier til Aftenposten at han ikke ser noe alarmerende i utviklingen siden man har hatt tendensen gjennom hele året.
11.Administrerende direktør i Ford Motor Norge, Arne Behncke, har betydelig mer alarmerende meldinger å komme med.
12.Aftenposten bragte onsdag den alarmerende opplysning om at to tredjedeler av alle folkegassmasker i Norge har svekket virkning.
13.Alarmerende avisartikler og offisielle rapporter om miljøvernets sørgelige tilstand hoper seg opp i Polen.
14.Alarmerende trykkforhøyelse i hjernen har nemlig forekommet hos enkelte pasienter opptil en uke efter operasjonen, sier Lundar.
15.Alt som ble sagt og skrevet om alarmerende sosiale forhold, ble en belastning for inbyggerne.
16.DET kommer igjen alarmerende meldinger om millioner av mennesker i nød.
17.De alarmerende rapporter fra utlandet slo ned som en bombe i den norske fagforeningen, og det norske elektrikerforbundet tok initiativ til en tilsvarende norsk undersøkelse.
18.De samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en selvpåført bykatastrofe av denne art, dimensjon og varighet, blir nødvendigvis alarmerende store. innvirkning på byen i anleggstiden.
19.Den måling som ble presset igjennom viste alarmerende resultater.
20.Den siste tid har vi fra NRKmonopolet time efter time, dag efter dag, fått alarmerende meldinger om at nå er det rett før det imperialistiske USA slår til med militær makt for å styrte det demokratiske sandinistregimet.
21.Den som går inn for fredsinitiativer som gjelder begge maktblokker," møter mer spottende kritikk enn solidarisk støtte", uttaler Bastian, og ser det som alarmerende at klassekampideer i stedet blir presset frem.
22.Det alarmerende med de sovjetiske røverhistorier er at de kan risikere å bli trodd av endel mennesker i India, eftersom mange indere fra før av er uvennlig stemt overfor USA på grunn av det de oppfatter som Washingtons støtte til erkefienden Pakistan.
23.Det er den tredje verdens nyhetsbyrå, IPS, som kommer med denne alarmerende meldingen fra Bonn.
24.Det er særlig i de 20 innerste kilometer av fjorden at konsentrasjonene av tjærestoffer er alarmerende høye.
25.Det hele er høyst alarmerende ?
26.Det som er direkte alarmerende, er at det her er en statlig bedrift som går foran i lanseringen av jukseprodukter under dekk ordene" møbelhåndverk"," koselig"," gammeldags" og" tradisjonsrikt" - betegnelser som leder hen til å gi kjøperen følelsen av å ha fått et stykke kultur i hende, mens vi egentlig kastes blår i øynene.
27.Dette er alarmerende opplysninger og vi tok umiddelbart initiativ til å få foretatt lignende undersøkelser som de omtalte amerikanske og engelske undersøkelsene.
28.Dette er meget alarmerende, for barna er jo fremtidens voksne lesere.
29.Dette er noen av de alarmerende fakta som helsedirektør Torbjørn Mork, ifølge VG, presenterer i et brev til sosialminister Leif Arne Heløe.
30.Døende skog, fisketomme vann og andre skrekkvirkninger er etter hvert blitt velkjente og alarmerende tegn på hvilken uhyggelig trusel man står overfor.
Dine siste søk