Norsk-Spansk oversettelse av alludere

Oversettelse av ordet alludere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alludere på spansk

alludere
hentydeverb aludir, referirse
Liknende ord

 
 

alludere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) alluderealluderendealludert
Indikativ
1. Presens
jegalluderer
dualluderer
hanalluderer
vialluderer
derealluderer
dealluderer
8. Presens perfektum
jeghar alludert
duhar alludert
hanhar alludert
vihar alludert
derehar alludert
dehar alludert
2. Preteritum (Fortid)
jegalluderte
dualluderte
hanalluderte
vialluderte
derealluderte
dealluderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde alludert
duhadde alludert
hanhadde alludert
vihadde alludert
derehadde alludert
dehadde alludert
4a. Presens futurum
jegvil/skal alludere
duvil/skal alludere
hanvil/skal alludere
vivil/skal alludere
derevil/skal alludere
devil/skal alludere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha alludert
duvil/skal ha alludert
hanvil/skal ha alludert
vivil/skal ha alludert
derevil/skal ha alludert
devil/skal ha alludert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle alludere
duville/skulle alludere
hanville/skulle alludere
viville/skulle alludere
dereville/skulle alludere
deville/skulle alludere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha alludert
duville/skulle ha alludert
hanville/skulle ha alludert
viville/skulle ha alludert
dereville/skulle ha alludert
deville/skulle ha alludert
Imperativ
Bekreftende
dualluder
viLa oss alludere
derealluder
Nektende
duikke alluder! (alluder ikke)
dereikke alluder! (alluder ikke)
Dine siste søk