Norsk-Spansk oversettelse av angriper

Oversettelse av ordet angriper fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

angriper på spansk

angriper
slagsmål - mannsubst. asaltante [m], agresor [m]
  slagsmål - kvinnesubst. asaltante [f], agresora [f]
  mannsubst. agresor [m], ofensor [m], asaltante [m]
  kvinnesubst. agresora [f], asaltante [f]
  millitærisksubst. invasor [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette ville vært en riktigere overskrift på de uttalelser, som stortingsrepresentant Jan Petersen hadde i Aftenposten 25. oktober, der han angriper Arbeiderpartiet for manglenede respekt for eiendomsretten.
2.Eftersom den internasjonale situasjon er blitt sterkt forverret, er det nødvendig å skjerpe vaktholdet mot den aggressive imperialismens intriger, der man heftig angriper sosialismen og der man regner med unge menneskers manglende politiske erfaring", heter det.
3.Gjennom slike lignelser og beretninger avslører og angriper Jesus falske holdninger.
4.Når staten Israel nå mer framstår som okkupant, angriper og med ansvar for massemord på sivile, blir det hele vanskeligere.
5.Amerikanerne angriper mandag, har Nicaraguas leder Daniel Ortega sagt.
6.Den eneste reelle måleenhet er hva en mulig angriper kan sette inn mot oss.
7.Den som tar til orde mot misbruk i pressen, risikerer å bli hengt ut som angriper - eller i beste fall en lunken venn av ytringsfriheten.
8.Det er den samme forbryterske hånd som bomber Libanon, støtter den sydafrikanske rasisme i Angola, invaderer Grenada, sprer død i El Salvador og angriper Nicaragua fra nabolandet Honduras, sa Castro.
9.Det er ikke nødverge når den angivelige angriper forsøker å komme løs, men i stedet blir påført nye knivstikk, sa aktor.
10.Det er lettere å skape en god forsvarer enn en god angriper.
11.Det er min oppfatning at Kystartillerifortene er istand til å stoppe en angriper, eventuelt påføre ham så store tap at han blir nødt til å velge landsettingsområder som er mindre farlig for vårt eget forsvar enn Vestfjorden og Ofotfjorden.
12.Det er selve systemet vi angriper, ikke personene.
13.Er det slik at vi noen gang kan få en troverdig, konvensjonell avskrekking, også for flankene, hvor det ikke er noen regional balanse og hvor risikoen for en angriper vil være mindre, og selve krigen bli utkjempet eksempelvis i VestTyskland ? spør Grethe Værnø, og tilføyer at hun tror dette vil stå sentralt under symposiet.
14.Hva slags nødverge er det når den angivelige angriper, ved en rekke anledninger, forsøker å komme seg unna, men blir hver gang trukket tilbake i bilen og tildelt nye knivstikk, sa aktor.
15.Jeg angriper et system som er foreldet, og jeg kritiserer folk som ikke har faglig kompetanse.
16.Jeg ser at statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet mener at den gjeldende instruks dekker behovet, men at der trengs en politisk klarering før man angriper en fremmed ubåt som har trengt seg inn i våre farvann.
17.Når det gikk så dårlig som det faktisk gjorde for sosialdemokratene ved Europaparlamentsvalget, skyldes det i vesentlig grad partiet selv - dvs. partiledelsen, heter det i Metallforbundets blad" Metall", som angriper partiformannen.
18.Støv fra mineralull kan gi kroniske lungesykdommer og kreft, mens gassene fra flere plaststoffer angriper nervesystemet og slimhinnene samt utvikler giftig røyk ved brann, skriver Berge.
19.Vi bytter på å være angriper og offer, sier Tine Elmenhorst.
20.Vi erklærer overfor FN at hvis irakerne ikke angriper mål i gulfen, vil ikke vi avfyre et eneste skudd, sa Ali Akbar Rafsanjani i fredsbønnen.
21.. at Hæren må ha slagkraftige og mobile brigader som enkeltvis eller flere sammen kan settes inn mot en angriper hurtigst mulig.
22.AFTENPOSTEN bør klarlegge de faktiske forhold før man angriper administrasjonen, mener sosialrådmannen.
23.Aftenpostens leder (aftennummeret) 24.10. angriper på denne bakgrunn Nei til atomvåpen for å misbruke FNdagen.
24.Aktor i saken, statsadvokat Kristian Nicolaisen hevdet at det ikke kunne dreie seg om nødverge, men snarere det motsatte når den angivelige angriper forsøker å komme seg unna, men ved hver anledning blir trukket inn i bilen igjen og tildelt nye knivstikk.
25.Alan Brazil, angriper, fra Tottenham til Manch.
26.Allerede natt til torsdag rykket rekognoseringsavdelinger fra Brig N (angriper) gjennom demarkasjonslinjen.
27.Andre Krogsæter har gjort en bra turnering, men en angriper må beherske både luftduellene og når ballen er på bakken.
28.Andre har vært inne på samme tanker som Copel og har omtalt dagens franske forsvar som en ny Maginotlinje - bare en angriper svinger unna atomforsvaret, er det knapt noen forsvarsvåpen igjen.
29.Andre observatører påpekte at Nordflåten antagelig spilte rollen som angriper, mens Østersjøstyrken skulle være forsvarere.
30.Angriper du Rådhuset fra sjøsiden, havner du i kommunens informasjonssenter.
Dine siste søk