Norsk-Spansk oversettelse av antesipere

Oversettelse av ordet antesipere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

antesipere på spansk

antesipere
foregripeverb anticipar
Liknende ord

 
 

antesipere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) antesipereantesiperendeantesipert
Indikativ
1. Presens
jegantesiperer
duantesiperer
hanantesiperer
viantesiperer
dereantesiperer
deantesiperer
8. Presens perfektum
jeghar antesipert
duhar antesipert
hanhar antesipert
vihar antesipert
derehar antesipert
dehar antesipert
2. Preteritum (Fortid)
jegantesiperte
duantesiperte
hanantesiperte
viantesiperte
dereantesiperte
deantesiperte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde antesipert
duhadde antesipert
hanhadde antesipert
vihadde antesipert
derehadde antesipert
dehadde antesipert
4a. Presens futurum
jegvil/skal antesipere
duvil/skal antesipere
hanvil/skal antesipere
vivil/skal antesipere
derevil/skal antesipere
devil/skal antesipere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha antesipert
duvil/skal ha antesipert
hanvil/skal ha antesipert
vivil/skal ha antesipert
derevil/skal ha antesipert
devil/skal ha antesipert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle antesipere
duville/skulle antesipere
hanville/skulle antesipere
viville/skulle antesipere
dereville/skulle antesipere
deville/skulle antesipere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha antesipert
duville/skulle ha antesipert
hanville/skulle ha antesipert
viville/skulle ha antesipert
dereville/skulle ha antesipert
deville/skulle ha antesipert
Imperativ
Bekreftende
duantesiper
viLa oss antesipere
dereantesiper
Nektende
duikke antesiper! (antesiper ikke)
dereikke antesiper! (antesiper ikke)
Dine siste søk