Norsk-Spansk oversettelse av anvendbar

Oversettelse av ordet anvendbar fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anvendbar på spansk

anvendbar
allmennadjektiv útil
  systemadjektiv que se puede trabajar
  forslagadjektiv útil
  situasjonadjektiv aplicable, apropiado, conveniente, adecuado
  konstruktivadjektiv constructivo, positivo, útil, provechoso
Synonymer for anvendbar
Avledede ord av anvendbar
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Årets mynt er selvfølgelig anvendbar mynt - i Morokulien.
2.Boken er et forsøk på å systematisere et svært komplisert område innen ernæringsvitenskapen, og er samtidig en popularisering for å gjøre kunnskapen anvendbar for folk flest.
3.Det siste gjør de bare om nynorsken er forlokkende, praktisk anvendbar, levende tilstede, spennende, interessant.
4.En omarbeidelse av endel av stoffet for norske forhold, samt en kritisk gjennomgåelse av det som fremstilles som" fakta", ville utvilsomt gjøre boken mer anvendbar.
5.Men det må satses på riktig, anvendbar teknologi, ingen grunn til å skaffe seg maskiner og hjelpemidler man ikke kan reparere.
6.Men teknologien er ikke anvendbar hvis den ikke kommer norsk industri i hende på et langt tidligere tidspunkt enn hva som hittil har vært vanlig.
7.Under dette arbeidet ble det utarbeidet en praktisk anvendbar metode for analyse av datasårbarhet til bruk i den enkelte bedrift eller organisasjon.
8.Utdannelse på den tekniske skolen i Forsvaret er svært anvendbar i det sivile, og mange søker seg da også over dit.
9.Den har også en dataoverføringsdel som er beregnet på små billige jordstasjoner ute hos brukerne, og som spesielt vil være anvendbar for større datamengder.
10.Det spesielle ved Eurax er at den trolig er mer anvendbar.
11.Formålet med opprettelsen var å dyrke vokal og instrumentalmusikk, og innenfor slike generelle rammer fantes det saktens godt med anvendbar litteratur.
12.Frodig og anvendbar keramikk får man sjelden nok av.
13.Metodikken er vel anvendbar både for eksperimentelt og praktisk klinisk arbeid med pasienter, opplyser doktoranden.
14.Terje Frammer i KUDs datasekretariat gir Knudsen rett i at det den senere tid er utviklet en god del pedagogisk programvare som er anvendbar på de to valgte maskintyper.
Dine siste søk