Norsk-Spansk oversettelse av avfette

Oversettelse av ordet avfette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avfette på spansk

avfette
fjerne fettverb desengrasar
Liknende ord

 
 

avfette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avfetteavfettendeavfettet
Indikativ
1. Presens
jegavfetter
duavfetter
hanavfetter
viavfetter
dereavfetter
deavfetter
8. Presens perfektum
jeghar avfettet
duhar avfettet
hanhar avfettet
vihar avfettet
derehar avfettet
dehar avfettet
2. Preteritum (Fortid)
jegavfettet
duavfettet
hanavfettet
viavfettet
dereavfettet
deavfettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avfettet
duhadde avfettet
hanhadde avfettet
vihadde avfettet
derehadde avfettet
dehadde avfettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avfette
duvil/skal avfette
hanvil/skal avfette
vivil/skal avfette
derevil/skal avfette
devil/skal avfette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avfettet
duvil/skal ha avfettet
hanvil/skal ha avfettet
vivil/skal ha avfettet
derevil/skal ha avfettet
devil/skal ha avfettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avfette
duville/skulle avfette
hanville/skulle avfette
viville/skulle avfette
dereville/skulle avfette
deville/skulle avfette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avfettet
duville/skulle ha avfettet
hanville/skulle ha avfettet
viville/skulle ha avfettet
dereville/skulle ha avfettet
deville/skulle ha avfettet
Imperativ
Bekreftende
duavfett
viLa oss avfette
dereavfett
Nektende
duikke avfett! (avfett ikke)
dereikke avfett! (avfett ikke)
Dine siste søk