Norsk-Spansk oversettelse av avkortet

Oversettelse av ordet avkortet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avkortet på spansk

avkortet
tekstadjektiv abreviado, condensado, resumido, compendiado
Synonymer for avkortet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi kan tilby et halvannetårig agronomkurs, og et avkortet agronomkurs for studenter med eksamen artium.
2.Anført av svensken Magnus Gravare - som hadde vunnet den svenske OLuttagningen på samme tolkning - gikk de efter en sterk avkortet siste kryss i mål som en og to.
3.Av den grunn har han da også avkortet besøket i Norge med en dag.
4.Da hadde ledende katamaran med firedobbelte OLvinneren Paul Elvstrøm ved rorene en runde igjen av et ellers avkortet løp.
5.Forsikringsutbetalingene ble avkortet med ca. 30 000 kroner.
6.Hbåtseilasen og Ynglingoppgjøret måtte annulleres til tross for avkortet bane.
7.Marathonseiling og Milk Race ble avkortet - vindkastene på over 15 sekundmeter søndag kuttet ut alle muligheter for havseilas med brett.
8.Men i Norge er altså" avkortet soning uaktuelt".
9.Og endelig ønsker man en ordning i samarbeide med forsikringsbransjen om at den som innblandes i ulykker med en trimmet moped, får avkortet forsikringsutbetaling.
10.Under tittelen" Avkortet soning uaktuelt i Norge", uttaler ekspedisjonssjef Georg Fr. Rieber Mohn i Justisdepartementet seg om den økende soningskøen i Norge (12.7.84).
11.Videre har man avkortet ventetiden på soning ved hjelp av en omfattende benådningsordning.
12.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
13.Mulighetene til å få avkortet studier både på det videregående og det høyere nivå utvides og kommer inn i mer organiserte former.
14.13, 197677), har Norsk Hjelpepleierforbund arbeidet for at hjelpepleiernes kunnskaper skal krediteres i forhold til sykepleierutdannelsen i form av avkortet sykepleierutdannelse.
15.Alle lønnsstigene ble avkortet.
16.At Norsk Sykepleierforbund ikke har vært begeistret for vårt ønske om avkortet sykepleierutdannelse, er vel kjent.
17.Bak oss ligger en avkortet nattesøvn med start fra Schönbielhütte klokken fire om morgenen.
18.Ifjor ble det reagert med avkortet erstatning på tilsammen 165 000 kroner for folk som hadde forårsaket brann ved å røke på sengen.
19.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
20.Mannen fikk bot av politiet på grunn av uaktsomhet, og hans forsikringsselskap avkortet forsikringssumen av samme grunn.
Dine siste søk