Norsk-Spansk oversettelse av avkreftet

Oversettelse av ordet avkreftet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avkreftet på spansk

avkreftet
allmenn? refutado
Synonymer for avkreftet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Chamberlain avkreftet at det hadde vært stridigheter mellom ham og Rachel Ward under innspillingen av" Tornefuglene" i Australia.
2.Da dette ble avkreftet av kapteinen, var imidlertid mannskapets pass sporløst forsvunnet, ifølge politiet i Lagos.
3.Da tar jeg også med det psykiske presset, sa Moses, som for nte gang avkreftet at han skulle gå over til 800 m.
4.De dyrene som ble avlivet efter at mishandlingen ble oppdager i januar, var avkreftet på grun av kulde og dårlig stell.
5.De er avkreftet, mange har vanskelig for å stå oppreist, og dette kommer til å bli stadig verre i ukene og månedene fremover.
6.Den såkalte katarsisteorien, som går ut på at folk ved å se på vold får utløp for sin egen aggresjon og dermed blir mer fredelige, er samtidig testet og avkreftet såpass mange ganger at den ikke lenger er aktuell.
7.Det er umulig å få bekreftet eller avkreftet Craigs historie.
8.Det gis uttrykk for forbauselse over at Norvik ikke selv avkreftet sitt kandidatur, for å hindre en personstrid som karakteriseres som meningsløs i en situasjon hvor Høyres tilbakegang igjen er vendt til fremgang.
9.Dette ryktet er imidlertid blitt avkreftet hos Fred. Olsen.
10.Forsikringsselskapet Lloyds i London meldte fredag eftermiddag at to av mannskapet var drept, men denne meldingen ble siden avkreftet.
11.Førstestatsadvokat Albert Farwick i Wiesbaden avkreftet imidlertid overfor Aftenposten meldinger om at det skal være foretatt nye arrestasjoner i saken.
12.I regjeringskretser vurderer man konflikten løpende, men det var fredag ikke mulig å få bekreftet eller avkreftet om det var aktuelt å vurdere prinsippet om en fortjenestegaranti for å få slutt på streiken.
13.Iranske kilder og det britiske Lloyds skipsregister avkreftet i formiddag meldingene om bombeangrepet.
14.Man har hverken fått bekreftet eller avkreftet teorien om at brannen er påsatt.
15.Men en telefon til driftssjef Eilif Bøe avkreftet enhver mistanke.
16.Norges AutomobilForbund setter nå i gang en undersøkelse for å få bekreftet eller avkreftet sin mistanke om at de multinasjonale oljeselskapene trekker ut skjulte fortjenester fra sitt norske bensinsalg til sine utenlandske eiere.
17.Nå setter NAF igang en undersøkelse for å få bekreftet eller avkreftet dette.
18.Politimester Sjur Nørve sier til NRKØstfold at efterforskningen hverken har avkreftet eller bekreftet voldtekt.
19.På en pressekonferanse i Porsgrunn torsdag eftermiddag avkreftet efterforskningsledelsen påstanden om at kvinnen har vært utsatt for en sedelighetsforbrytelse.
20.Rapporter i amerikansk presse om at flyene sannsynligvis vil bli solgt til Tyrkia ble avkreftet av amerikanske regjeringskilder mandag.
21.Siden Treholt nå hevder at datteren eksisterer, vil politiet sette mye inn på å få bekreftet eller avkreftet hans opplysninger om dette.
22.Som et ansvarlig politisk organ må vi se på forholdene - og hvis alle påstander blir avkreftet, er det ingen som blir gladere enn meg.
23.Takket være slurvet diplomatisk merking av pakkkassen er Umaru Dikko fremdeles i London, i stedet for avkreftet i et Lagosfengsel.
24.Torsdagens meldinger om at byen alQurnah er falt i iranske hender, ble fredag avkreftet av iranerne selv.
25.Umaru Dikko er fremdeles for avkreftet til å kunne bli avhørt av britisk politi efter det dramatiske kidnappingsforsøket han ble utsatt for.
26.Videre ble myten om at norske og andre utenlandske bedrifter underbetaler arbeidskraften avkreftet.
27.Disse karakteristikker som gjelder 1976, ble snarere bekreftet enn avkreftet under den meget omfattende vidneførsel i saken", sier retten.
28.Selvsagt tar vi meldinger som dette alvorlig - inntil vi får bekreftet eller avkreftet om det er grunn til bekymring, sier underdirektør Ole Sandbekk i Helsedirektoratet til Aftenposten.
29.At en tidligere kollisjonsskade kunne være blant årsakene til tragedien ble også vurdert av den norske granskningskommisjonen, men de undersøkelser som ble foretatt, avkreftet dette.
30.Bare den sistnevnte, som ble lansert av NTB, er blitt avkreftet, men hvordan skal man ha tillit til informasjoner fra selskapet, så lenge man overhodet ikke vil inn på hva som er den virkelige uenighet ?
Dine siste søk