Norsk-Spansk oversettelse av avlaste

Oversettelse av ordet avlaste fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avlaste på spansk

avlaste
byrdeverb descargar, quitar la carga
Synonymer for avlaste
Anagram av avlaste
Fler eksempler
1.(2) Eldreomsorgen skal styrkes, bl.a. ved å skaffe flere sykehjemsplasser, som også kan avlaste sykehusene.
2.Er denne boken et middel til å avlaste JussBuss for unødige henvendelser i boligkonfliktsituasjoner ?
3.Instituttet vil avlaste hos dem som kan betale ?
4.Jeg synes den såkalte Fjellinjen under Akershus festning er et interessant alternativ, som kan avlaste Oslo sentrum for gjennomgangstrafikk, sier formannen i Oslos kommunikasjonsutvalg, kommunalråd Arne Kvalheim (a) til Aftenposten.
5.Men det er i spørsmålet om tjenester og ydelser som klart går utover disse grunnleggende behov at vi må være villige til å diskutere å avlaste budsjettene.
6.Men det kan ikke være lett å holde på sin egenart nå som sigøynerbarn har begynt både i barnehave og skole for å avlaste mødrene som også går på skole for å lære å lese og skrive ?
7.Nei, vi er mer opptatt av å avlaste andre arbeidsgrupper renhold.
8.Vil Sporveien vurdere en forlengelse av rute 27 for å avlaste Jartrikken mellom Skøyen og Skillebekk ?
9.Antall innleggelser ved kirurgisk avdeling har økt betraktlig efter at Aker sykehus, som en prøveordning for å avlaste Ullevål, ble pålagt å overta pasienter fra sosialdistrikt 14.
10.Arbeidsgruppen viser til at et av oblatsystemene vil kunne avlaste politi og biltilsyn med endel av avskiltningsarbeidet, men de administrative omkostninger for Staten ville bli de samme i forhold til dagens system.
11.At det utarbeides en konsekvensanalyse over de økende trafikkproblemer, at prosjektet blir knyttet til en tunnelløsning som tar den sentrumsrettede gjennomgangstrafikk og at det i tillegg til prosjektets eget parkeringsbehov bygges et parkeringsanlegg med kapasitet som er stor nok til å avlaste fremmedparkeringen i området.
12.Avtalen om at Staten skal avlaste Oslo er kommet i stand efter samtaler mellom representanter for Regjeringen og Oslo kommune.
13.Bakgrunnen er også her at de pårørende skal få anledning til å reise bort i ferien og at man vil samle flest mulig eldre på ett sted for å avlaste hjemmesykepleien.
14.Bakgrunnen for denne satsingen er at man vil trygge og øke eksporten for dermed å sikre vekst i virksomheter som kan avlaste presset på de landbruksområder som er mest utsatt for overproduksjon.
15.Begge er prosjekter som vil avlaste Oslo sentrum, sa han.
16.Bydelsforeningen krever også at NSB tvinges til å åpne Elisenberg stasjon og at en tverrforbindelse over Drøbak på lengre sikt etableres for ytterligere å avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk.
17.De nye reguleringsbestemmelsene tar sikte på å avlaste byplankontoret og bygningsmyndighetene med dispensasjonssøknader og tildels langvarige og tidkrevende reguleringsbehandlinger.
18.De øvrige oppgaver har som siktemål enten å redusere den totale sykelighet eller å avlaste sykehusene.
19.Den dagen måtte vi nemlig på grunn av akutt mannskapsforfall innstille enkelte ekstravogner, blant dem 0738 fra Skøyen, som var ment å skulle avlaste Tristans 0744.
20.Den nye terminal vil også avlaste den overbelastede hovedekspedisjonen på Fornebu for endel ekstraarbeide.
21.Den som engasjeres i stillingen forutsettes å avlaste den nuværende informasjonssjef i rådmannsetaten.
22.Denne forsamling av positive, overarbeidede foreldre har sikkert ikke noe imot å sette foreldre som Fr. Mannseth i sving for å avlaste seg selv litt.
23.Dermed kan de avlaste Juridisk fakultet, sier Branderud.
24.Dessuten har vi et apparat med forbindelser og underleverandører som gjør at vi kan avlaste marketingsjefene.
25.Dessuten vil hovedsekretariatet i London fremdeles avlaste oss.
26.Det er turistkontoret i Trondheim som har tatt initiativet til dette, og målet er å avlaste sentrumsområdene for den verste biltrafikken i forretningstiden.
27.Det er videre regnet med at man kan ta imot et par klienter i perioder for å avlaste de pårørende.
28.Det hender sykehusene tar inn kolikkbarn for å avlaste familien.
29.Det skal opprettes 57 nye stillinger innen hjemmesykepleien for å avlaste sykehusene.
30.Det var ordfører Albert Nordengen som for en tid siden ba om å få vurdert tiltak for å avlaste Bygdøy alle og Frogner for overhåndtagende trafikk.
Liknende ord

 
 

avlaste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avlasteavlastendeavlastet
Indikativ
1. Presens
jegavlaster
duavlaster
hanavlaster
viavlaster
dereavlaster
deavlaster
8. Presens perfektum
jeghar avlastet
duhar avlastet
hanhar avlastet
vihar avlastet
derehar avlastet
dehar avlastet
2. Preteritum (Fortid)
jegavlastet
duavlastet
hanavlastet
viavlastet
dereavlastet
deavlastet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avlastet
duhadde avlastet
hanhadde avlastet
vihadde avlastet
derehadde avlastet
dehadde avlastet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avlaste
duvil/skal avlaste
hanvil/skal avlaste
vivil/skal avlaste
derevil/skal avlaste
devil/skal avlaste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avlastet
duvil/skal ha avlastet
hanvil/skal ha avlastet
vivil/skal ha avlastet
derevil/skal ha avlastet
devil/skal ha avlastet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avlaste
duville/skulle avlaste
hanville/skulle avlaste
viville/skulle avlaste
dereville/skulle avlaste
deville/skulle avlaste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avlastet
duville/skulle ha avlastet
hanville/skulle ha avlastet
viville/skulle ha avlastet
dereville/skulle ha avlastet
deville/skulle ha avlastet
Imperativ
Bekreftende
duavlast
viLa oss avlaste
dereavlast
Nektende
duikke avlast! (avlast ikke)
dereikke avlast! (avlast ikke)
Dine siste søk