Norsk-Spansk oversettelse av avrette

Oversettelse av ordet avrette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avrette på spansk

avrette
gjøre rettverb entrenar, ejecutar
Anagram av avrette
Liknende ord

 
 

avrette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avretteavrettendeavrettet
Indikativ
1. Presens
jegavretter
duavretter
hanavretter
viavretter
dereavretter
deavretter
8. Presens perfektum
jeghar avrettet
duhar avrettet
hanhar avrettet
vihar avrettet
derehar avrettet
dehar avrettet
2. Preteritum (Fortid)
jegavrettet
duavrettet
hanavrettet
viavrettet
dereavrettet
deavrettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avrettet
duhadde avrettet
hanhadde avrettet
vihadde avrettet
derehadde avrettet
dehadde avrettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avrette
duvil/skal avrette
hanvil/skal avrette
vivil/skal avrette
derevil/skal avrette
devil/skal avrette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avrettet
duvil/skal ha avrettet
hanvil/skal ha avrettet
vivil/skal ha avrettet
derevil/skal ha avrettet
devil/skal ha avrettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avrette
duville/skulle avrette
hanville/skulle avrette
viville/skulle avrette
dereville/skulle avrette
deville/skulle avrette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avrettet
duville/skulle ha avrettet
hanville/skulle ha avrettet
viville/skulle ha avrettet
dereville/skulle ha avrettet
deville/skulle ha avrettet
Imperativ
Bekreftende
duavrett
viLa oss avrette
dereavrett
Nektende
duikke avrett! (avrett ikke)
dereikke avrett! (avrett ikke)
Dine siste søk