Norsk-Spansk oversettelse av avruste

Oversettelse av ordet avruste fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avruste på spansk

avruste
fjerne rustverb desarmar
Liknende ord

 
 

avruste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avrusteavrustendeavrustet
Indikativ
1. Presens
jegavruster
duavruster
hanavruster
viavruster
dereavruster
deavruster
8. Presens perfektum
jeghar avrustet
duhar avrustet
hanhar avrustet
vihar avrustet
derehar avrustet
dehar avrustet
2. Preteritum (Fortid)
jegavrustet
duavrustet
hanavrustet
viavrustet
dereavrustet
deavrustet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avrustet
duhadde avrustet
hanhadde avrustet
vihadde avrustet
derehadde avrustet
dehadde avrustet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avruste
duvil/skal avruste
hanvil/skal avruste
vivil/skal avruste
derevil/skal avruste
devil/skal avruste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avrustet
duvil/skal ha avrustet
hanvil/skal ha avrustet
vivil/skal ha avrustet
derevil/skal ha avrustet
devil/skal ha avrustet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avruste
duville/skulle avruste
hanville/skulle avruste
viville/skulle avruste
dereville/skulle avruste
deville/skulle avruste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avrustet
duville/skulle ha avrustet
hanville/skulle ha avrustet
viville/skulle ha avrustet
dereville/skulle ha avrustet
deville/skulle ha avrustet
Imperativ
Bekreftende
duavrust
viLa oss avruste
dereavrust
Nektende
duikke avrust! (avrust ikke)
dereikke avrust! (avrust ikke)
Dine siste søk