Norsk-Spansk oversettelse av bearbeidelse

Oversettelse av ordet bearbeidelse fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bearbeidelse på spansk

bearbeidelse
allmenn? procesamiento
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Regissøren Knut Hendriksen og hans medarbeidere skriver kulturhistorie når de endelig tar frem originalen og viser oss at konservatorieprofessor Rimskijs versjon snarere er forfalskning enn bearbeidelse", skriver Leif Aare i Dagens Nyheter.
2.Allikevel kan en slik hendelse virke sjokkfremkallende på de ansatte, sier amanuensis Leif Weisæth fra Universitets psykiatriske institutt, som var bedt om å redegjøre for avverging og bearbeidelse av slike sjokkvirkninger.
3.Det kan imidlertid ikke utelukkes at også bruk av opplysninger innhentet efter offentlighetsloven vil kunne inngå som del av et straffbart forhold, særlig når det er foretatt omfattende videre bearbeidelse av materialet.
4.I praksis vil det bety felles bearbeidelse både av store byggevareprosjekter og store cementprosjekter internasjonalt.
5.Vi er vel egentlig iferd med å høste belønningen efter syv års langsom bearbeidelse av et sterkt forhold.
6.AP var det siste av de store, internasjonale byråer med eget kontor i Oslo for oversettelse og bearbeidelse av nyhetsstoff fra den store verden.
7.Barrington Pheloungs musikk er en fri bearbeidelse av den som brukes til squaredance, og til den har koreografen skapt en halvt grotesk, rytmisk livfull og drivende dans.
8.Brink skriver på boersproget afrikaans, oversetter til engelsk, og fører boken efter bearbeidelse tilbake til afrikaans.
9.Byggestart bør da efter nødvendig bearbeidelse og reguleringsbehandling skje høsten 1986, sier Arne Benin.
10.Da skal vi blant annet utarbeide en plan for den videre bearbeidelse av disse høringsuttalelsene.
11.Dario Fo Hakk i hæl på dette norske alvor fulgte et stykke herlig italiensk humor i Dario Fos bearbeidelse om gjeteren GiovanPietro som vant sin prinsesse og halve kongeriket i en troskyldighet som aldri preget Askeladden.
12.Data ut over dette og en statistisk bearbeidelse av registeret, gir undersøkelsen ikke.
13.De er under bearbeidelse i EDB, og svarene vil sikkert gi et godt grunnlag for den videre planlegging av transportsystemet og arealutnyttelsen i disse områdene.
14.De er øremerket for spesialoppgaver og skal forestå systematisk innsamling og bearbeidelse av informasjon i større narkotikasaker.
15.De norske rederiene vil også fortsette sin bearbeidelse av nye markeder, bestrebelser som allerede har gitt resultater i Kina, Canada, Mexico og Brasil.
16.De to sto for innsamling, bearbeidelse og systematisering av den enorme mengden statistisk materiale som Keynes trengte for sine analyser av ubalansene i den engelske økonomien.
17.Den som venter å få se en lett bearbeidelse av originalballetten bør kanskje advares.
18.Den utredning som ble laget har vært ute til høring, og uttalelsene er nå til bearbeidelse i Justisdepartementet.
19.Derfor er det heller ikke så merkelig at en sentral, internasjonal teatermann som sveitseren Francois Rochaix i sin" Woyzeck"oppsetning på Torshov har foretatt en interessant bearbeidelse - tildels nettopp i Brechts ånd.
20.Derfor er det tilbaketrukkede Gjestebyforslaget nå sendt over til finansrådmannens kontor for bearbeidelse.
21.Derimot ser vi visse muligheter i mekanisk bearbeidelse som gjenging av rør og annen mekanisk virksomhet.
22.Det ble altså en både langtekkelig og utroverdig fortelling i Terje Mærlis regi og bearbeidelse av Helge Hagerups manuskript.
23.Det er nemlig vanskelig å få til de groveste brødene som går for å være de sunneste hjemmebakte, for de trenger ekstrem bearbeidelse, understreker Thune.
24.Det forslag som er vist i nærværende plan, har lagt hovedvekten på den landskapelige bearbeidelse og innpasning slik at bygningskonstruksjonene ikke dominerer.
25.Det gir bedre muligheter for innhenting og bearbeidelse av statistikk.
26.Det gjelder varer med høy bearbeidelse og høyt teknologiinnhold som offshore, dataindustri, elektronikkindustri og telekommunikasjon.
27.Det materialet som kommisjonen har lagt frem skal gjennom en bred høringsprosess, og videre bearbeidelse i regjering og storting.
28.Det største og mest krevende verk kom til slutt med Bachs firsatsige Sonate amoll (en bearbeidelse av Sonate gmoll for fiolin solo).
29.Det svenske marked er under stadig bearbeidelse, og har øket jevnt de siste to år.
30.Det synes å være et stort behov for å bedre rutinene innenfor Norden når det gjelder innsamling, bearbeidelse og videreformidling av opplysninger under efterforskning av narkotikasaker.
Dine siste søk