Norsk-Spansk oversettelse av befare

Oversettelse av ordet befare fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

befare på spansk

befare
nautiskverb navegar
Synonymer for befare
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er reist spørsmål ved hensikten med å befare ett av vassdragene som er behandlet i Miljøverndepartementets Samlet Plan for vassdrag nå, og det er sterke reaksjoner på at utbyggingstilhengerne har fått mye mer tid med statsrådene enn motstanderne av utbygging.
2.Vi valgte derfor å innstille arbeidet inntil eksperter fra Oldsaksamlingen kunne befare området.
3.Amerikanerene fikk bare tillatelse til å befare området, uttaler utenriksdepartementet.
4.De kom i et følge på 35 personer for å befare aldershjemmet, men de var mest interessert i maten de selv skulle få.
5.Som formann i kystlaget VIKEN, er han travelt opptatt med å befare historiske verdier som ennå finnes langs kysten vår.
Dine siste søk