Norsk-Spansk oversettelse av besudle

Oversettelse av ordet besudle fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

besudle på spansk

besudle
jordverb manchar, ensuciar
  rykteverb arruinar, afectar
Synonymer for besudle
Fler eksempler
1.Den tidligere Dagbladredaktør skrev dessuten pressehistorie ved å sprenge en grense i den avis han forlot ved årsskifter : et dekret som har hatt uavkortet gyldighet siden Einar Skavlans tid, og muligens helt fra unionstiden, gikk ut på at ingen omtale av ordener eller deres uvesen skulle besudle bladets spalter.
2.Deler av pressen raste over at vi ville besudle oss ved å gjøre noe så avskyelig som å trykke forræderens forsvar.
3.Meningen eller hensikten var at Koivisto skulle" besudle sine hender" med vanlige spørsmål og derved miste en del av sin popularitet.
Liknende ord

 
 

besudle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) besudlebesudlendebesudlet
Indikativ
1. Presens
jegbesudler
dubesudler
hanbesudler
vibesudler
derebesudler
debesudler
8. Presens perfektum
jeghar besudlet
duhar besudlet
hanhar besudlet
vihar besudlet
derehar besudlet
dehar besudlet
2. Preteritum (Fortid)
jegbesudlet
dubesudlet
hanbesudlet
vibesudlet
derebesudlet
debesudlet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde besudlet
duhadde besudlet
hanhadde besudlet
vihadde besudlet
derehadde besudlet
dehadde besudlet
4a. Presens futurum
jegvil/skal besudle
duvil/skal besudle
hanvil/skal besudle
vivil/skal besudle
derevil/skal besudle
devil/skal besudle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha besudlet
duvil/skal ha besudlet
hanvil/skal ha besudlet
vivil/skal ha besudlet
derevil/skal ha besudlet
devil/skal ha besudlet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle besudle
duville/skulle besudle
hanville/skulle besudle
viville/skulle besudle
dereville/skulle besudle
deville/skulle besudle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha besudlet
duville/skulle ha besudlet
hanville/skulle ha besudlet
viville/skulle ha besudlet
dereville/skulle ha besudlet
deville/skulle ha besudlet
Imperativ
Bekreftende
dubesudl
viLa oss besudle
derebesudl
Nektende
duikke besudl! (besudl ikke)
dereikke besudl! (besudl ikke)
Dine siste søk