Norsk-Spansk oversettelse av betvile

Oversettelse av ordet betvile fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

betvile på spansk

betvile
tvilverb poner en duda
  mistroverb dudar de, no dar crédito a
Synonymer for betvile
Fler eksempler
1.Vi vil ikke betvile at det eksisterer en viss sannsynlighet for at en krig fortsatt kan utkjempes konvensjonelt i Norge.
2.Det er nylig foretatt en undersøkelse i 16 kommuner som viser at gjennomsnittlig er ca. 75 pst. av barna tilstede, mens man har forutsatt 90 pst. En utnyttelse på 75 pst. betyr at det i virkeligheten er 12 barn tilstede i gjennomsnitt der det er tatt opp 16, sier Astrid Gjertsen som understreker at ingen skal betvile at barnehavepersonalet kan ha en stri tørn.
3.Jeg vet ikke hvor stor spillermakten i klubben er, men det er ingen grunn til å betvile at en slik finnes, sa han før han forlot Molde.
4.At det medfører riktighet, er det neppe grunn til å betvile.
5.At refleks redder liv, kan vel ingen betvile.
6.DET er ingen grunn til å betvile antydninger fra Moskva og uttalelser fra Washington om at de to supermakter ikke ønsker å bli innblandet.
7.DET synes også å være grunnlag for å betvile at" lydplakatene" bare brukes til ikkekommersielle formål.
8.Dersom avisens referat er korrekt, og det er det vel liten grunn til å betvile, synes jeg det avdekker den norske regjerings og norske parlamentarikeres holdning til hvalfangst på en ypperlig måte.
9.Dessverre er det ingen grunn til å betvile at han har kunnet gi sine oppdragsgivere opplysninger av vesentlig betydning.
10.Det er kort sagt ingen grunn til å betvile at FBI i en slik situasjon" har truffet disposisjoner" på egen hånd.
11.Det er liten grunn til å betvile at de katolske biskopers oppgjør med Ferraros abortsyn kom som en velkommen håndsrekning for Reagan i valgkampen.
12.Det er nemlig liten grunn til å betvile at den annen" Framferd", under Sverdrups ledelse, ikke står tilbake for de øvrige" Framferder" når det nå er snakk om å gjøre verden større.
13.Efter at diktet om" Gønner Torgerson" nå er bragt frem i lyset, er det vel heller ikke lenger noen grunn til å betvile biografenes noe apokryfe beretninger om at et av Hamsuns bravournummere i Totentiden var opplesningen av - nettopp" Terje Vigen".
14.Han tar seg samtidig den frihet å betvile FNgeneralsekretærens rett til overhodet å fremme noe forslag i konflikten.
15.Ingen kan heller betvile deres dyktighet og vilje til å gjøre det beste for norsk fotball.
16.Ingen skal betvile oberstens forsvarsvilje, i sin aktive tid var han vel nærmest arbeidsnarkoman.
17.Likevel vil jeg, for at man heller ikke skal betvile det, igjen understreke at jeg ikke har ødelagt et eneste av de dokumenter jeg har hatt i min besittelse.
18.Lytterne kan med mer eller mindre god grunn betvile hvorvidt analysene virkelig er foretatt på fritt grunnlag.
19.Men det er samtidig høyst berettiget å betvile at den tid som nå formelt er innvarslet, vil by på særlig lysteligere tilstander.
20.Men til pressekonferansen kom han ikke, enda det var annonsert. de Niro er syk - og det er sant, forsikret Leone og skulte olmt på dem som måtte betvile dette, med alle sine 120 kilo vektig i blikket.
21.NFPU finner imidlertid ingen grunn til å betvile de tallrike avsløringer av menneskelig nedverdigelse og umyndiggjøring som i de senere år har funnet sted ved våre sentralinstitusjoner.
22.NFPU finner ingen grunn til å betvile de tallrike avsløringer av menneskelig nedverdigelse og umyndiggjøring som i de senere år har funnet sted ved våre sentralinstitusjoner.
23.Og meg bekjent har vi ikke sett noen eksempler inntil denne dag på at vi har grunn til å betvile det.
24.Om den bidrar til å trygge freden og friheten, tillater jeg meg å betvile.
25.Retten fant ingen grunn til å betvile politividnenes fremstilling av hvordan" slaget i Markvein" oppsto og utviklet seg.
26.Selv om man kan betvile skrivelsens ekthet, kan den allikevel avspeile noe som mange har holdt som sant.
27.Som utenforstående kan jeg selvsagt ikke betvile andres selvforståelse.
28.Vi vil betvile at skadevirkningene av opptrappingen ville ramme så sterkt at Regjeringen burde ta i bruk lønnsnevnd, sa formannen i Statstjenestemannskartellet i LO, Nils Totland, på en pressekonferanse igår.
29.Vi vil ikke med dette betvile flystøyekspertenes integritet og troverdighet, bare belyse en rekke forutsetninger for beregningene som vi ikke synes har kommet godt nok frem, men som ekspertene selv er pinlig klar over.
30.Retten vil ikke betvile at han fungerer mormalt i samvær med personer som er blitt hans venner og tilhengere, iallefall så lenge man ikke kommer inn på hans saker.
Liknende ord

 
 

betvile som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) betvilebetvilendebetvilt
Indikativ
1. Presens
jegbetviler
dubetviler
hanbetviler
vibetviler
derebetviler
debetviler
8. Presens perfektum
jeghar betvilt
duhar betvilt
hanhar betvilt
vihar betvilt
derehar betvilt
dehar betvilt
2. Preteritum (Fortid)
jegbetvilte
dubetvilte
hanbetvilte
vibetvilte
derebetvilte
debetvilte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde betvilt
duhadde betvilt
hanhadde betvilt
vihadde betvilt
derehadde betvilt
dehadde betvilt
4a. Presens futurum
jegvil/skal betvil/skale
duvil/skal betvil/skale
hanvil/skal betvil/skale
vivil/skal betvil/skale
derevil/skal betvil/skale
devil/skal betvil/skale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha betvil/skalt
duvil/skal ha betvil/skalt
hanvil/skal ha betvil/skalt
vivil/skal ha betvil/skalt
derevil/skal ha betvil/skalt
devil/skal ha betvil/skalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle betvile
duville/skulle betvile
hanville/skulle betvile
viville/skulle betvile
dereville/skulle betvile
deville/skulle betvile
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha betvilt
duville/skulle ha betvilt
hanville/skulle ha betvilt
viville/skulle ha betvilt
dereville/skulle ha betvilt
deville/skulle ha betvilt
Imperativ
Bekreftende
dubetvil
viLa oss betvile
derebetvil
Nektende
duikke betvil! (betvil ikke)
dereikke betvil! (betvil ikke)
Dine siste søk